Blog

V našem blogu naleznete fascinující svět portrétů na zakázku. Odhalíme vám tajemství našich technik malby a ukážeme vám, jak proměňujeme běžné fotografie v umělecká díla. Představíme vám různé styly - od klasického realistického přes abstraktní až po populární Anime Manga. Sledujte, jak naše štětce a digitální nástroje tvoří portréty s osobitým charakterem, které odrážejí jedinečnost každé osobnosti. Ponořte se do světa, kde umění ožívá. Na MůjPortrét.cz najdete veškeré informace a styly, které potřebujete k namalování portrétu.

Portréty Tužkou: Tajemství dokonalých proporcí v portrétech kreslených Tužkou
Portréty Tužkou: Tajemství dokonalých proporcí v portrétech kreslených Tužkou

Nejdůležitější poznatky z článku o kreslení portrétů tužkou:

 • Začněte kreslením hlavy pomocí základních geometrických tvarů, abyste správně vystihli její strukturu.
 • Držte se pravidel pro správné umístění obličejových rysů a zachování proporcí.
 • Pozorujte skutečné obličeje a použijte "pravidlo třetin" pro rovnoměrné rozdělení obličeje.
 • Zvýrazněte rysy stínováním, abyste vytvořili hloubku, a zohledněte zdroje světla.
 • Pravidelným cvičením kreslení portrétu tužkou zlepšujte své dovednosti a rozvíjejte svůj jedinečný styl.

Dosažení dokonalé rovnováhy proporcí

Vytvoření portrétu tužkou podle fotky, který vypadá, že by na vás mohl začít mluvit, je především o vyváženosti všech proporcí. Je to tanec mezi liniemi a stíny, tvary a rysy. A klíčem ke zvládnutí tohoto umění je pochopení proporcí, díky nimž tvář vypadá skutečně.

Význam všímání si detailů

Ještě než začnete ořezávat tužku, věnujte nějaký čas skutečnému studiu tváří. Věnujte pozornost tomu, jestli jsou oči v jedné linii s ušima, jak je nos umístěn mezi očima a jak jsou pod nosem vytvořeny rty. Tyto vztahy budete kopírovat na papír. Všímejte si všech proporcí. A nejde jen o velikost - jde také o prostor, o vzdálenosti mezi těmito rysy.

Porozumění struktuře obličeje při kreslení tužkou pode fotky

Nejdříve se seznámíme se strukturou obličeje. Představte si ji jako mapu, kterou se chystáte nakreslit. Než začnete, musíte znát umístění všech prvků.

Proporce obličeje

- Oči se nacházejí uprostřed hlavy.

- Základna nosu je umístěna v polovině vzdálenosti mezi očima a bradou.

- Ústa se nacházejí v polovině vzdálenosti mezi nosem a bradou.

- Při pohledu z boku jsou uši v jedné linii s očima a nosem.

I když se tyto zásady mohou zdát základní, jsou základem, na kterém budete kresbu tužkou stavět. Při kreslení tužkou mějte tyto proporce na paměti. Zpočátku kreslete zlehka, abyste mohli v průběhu kreslení tužkou provádět úpravy. Je to podobné, jako když položíte základy domu, než začnete stavět - je to klíčové pro vše, co bude následovat.

Uchopení konceptu lebeční hmoty

Při pozorování hlavy je důležité mít na paměti, že není plochá. Lebka je kulovitá a rysy jsou kolem ní obtočeny. To je důvod, proč se při otáčení hlavy mění perspektiva rysů. Pro ilustraci začněte portrét s kruhem pro lebku a čtvercem pro čelist. To se označuje jako lebeční hmota a tvoří většinu hlavy.

Představte si hlavu jako kombinaci koule a krychle. Koule představuje lebku, v níž se nachází mozek, zatímco krychle představuje čelist, která utváří spodní část obličeje. Jakmile si tyto dva tvary osvojíte, jste již v polovině cesty.

Dále kouli rozdělte svislou a vodorovnou čarou. Tyto čáry vám budou sloužit jako vodítka: svislá čára vede středem obličeje, zatímco vodorovná čára označuje polohu očí. Mějte na paměti, že tyto čáry obtékají kouli - nejsou rovné, protože hlava není plochá.

Vytváření portrétní identity a charakteru 

Když máte základní strukturu, můžete začít pracovat na parametrech, které portrétu dodávají identitu a charakter. Projdeme si jednotlivé charakteristiky a poskytneme vám rady, jak je přesně zobrazit.

Skicování očí

Oči jsou často označovány za zrcadlo duše, což má svůj důvod. Jsou klíčem k výrazu a vyžadují velkou pozornost. Mějte na paměti, že jsou umístěny na vodorovné čáře, kterou jste nakreslili přes kouli. Jsou od sebe vzdáleny na šířku jednoho oka a stejná vzdálenost platí od vnějšího okraje oka ke straně hlavy. Chcete-li je načrtnout, začněte s mandlovým tvarem a nezapomeňte na slzný kanálek na vnitřní straně. Horní víčko vrhá na oko stín, takže obvykle vypadá tmavší než spodní víčko.

Kreslení nosu

Vytvoření nosu může být obtížné, protože se opírá spíše o slabé stíny než o definované linie. Začněte základním tvarem, například jemným trojúhelníkem pro nosní můstek a kruhem pro špičku. Při pohledu ze strany má nos mírnou křivku, která začíná na čele a táhne se ven z obličeje. Pozorně sledujte světlo a to, jak pomocí stínů tvaruje nos.

Nosní dírky nejsou jen otvory, ale mají tvar a hloubku. Když je kreslíte, nezapomeňte je zastrčit pod nos a pomocí stínování znázornit jejich hloubku. Když se podíváte na obličej z boku, uvidíte, že spodní část nosu se zarovnává s ušními boltci.

Obkreslení úst a rtů

Ústa nejsou jen čára - je to kombinace tvarů. Horní ret je obecně tmavší, protože díky tomu, jak je skloněný, zachytí méně světla. Spodní ret zachytí více světla, takže vypadá plnější. Začněte tužkou kreslit ústa tak, že definujete jejich střed čárou, poté načrtněte horní ret ve tvaru oblouku a spodní ret v měkčí, méně definované křivce. Další informace o zvládnutí těchto technik najdete v části věnované zlepšení proporcí obličeje v portrétní kresbě.

Kreslení uší

Ačkoli se uši mohou u jednotlivých osob značně lišit, obvykle se nahoře zarovnávají s obočím a dole s dolní částí nosu. Mají tvar otazníku s písmenem Y uvnitř. Nezabývejte se příliš detaily; soustřeďte se na celkový tvar a na to, jak navazují na hlavu.

Podívejte se i na další článek, který se zabývá podobným tématem s názvem:

Kresby Tužkou: Průvodce kreslením Portrétů z Fotografií

Vytvoření trojrozměrného efektu portrétu hlavy při kreslení tužkou

Po načrtnutí rysů obličeje můžete nyní kresbě dodat hloubku pomocí stínování. Stínování je klíčem k přeměně plochého náčrtu na realistický trojrozměrný portrét podle fotky kreslený tužkou.

Techniky stínování tužkou

Stínování lze dosáhnout různými technikami, například šrafováním, křížovým šrafováním, protahováním a prolínáním. Každá z těchto technik poskytuje jinou texturu a stupeň stínování. Pokud chcete dosáhnout hladké textury pleti, je často nejlepším způsobem prolínání. Ke zjemnění tahů tužkou můžete použít prolínací pahýl, kousek kapesníku nebo dokonce prst.

Mějte na paměti, že při stínování by měl směr tahů odpovídat tvaru obličeje. Pokud například stínujete tváře, zakřivte tahy tak, aby odpovídaly kulatosti tváří.

Stínování není jen o vytváření stínů, ale také o udržování světlých míst. Nestínujte místa, na která dopadá nejvíce světla, jako je například kořen nosu, čelo a Amorův oblouk nad rty.

Rozpoznávání světla a stínu

Světlo a stín dodávají portrétu podle fotky pocit hloubky. Všímejte si, kam dopadá světlo na obličej a kam dopadají stíny. Strana obličeje, která není obrácena ke zdroji světla, bude ve stínu, a právě zde použijete tmavší stíny. Naopak na straně přivrácené ke světlu budou světlejší stíny. Právě tento kontrast vytváří hloubku.

Jak dodat portrétu z fotky emoce

- Přemýšlejte o pocitu, který chcete vyjádřit prostřednictvím obličeje.

- Proveďte malé změny v rysech obličeje, abyste vyjádřili štěstí, smutek nebo šok.

- Mějte na paměti, že i malá změna polohy úst nebo zúžení očí může zcela změnit náladu portrétu malovaného tužkou.

Klíčové jsou emoce. Nejde jen o přesné nakreslení rysů, ale o to, aby společně vyjadřovaly náladu nebo charakter postavy. Zde opravdu záleží na vaší schopnosti pozorovat. Podívejte se, jak pocity mění tvar úst nebo umístění obočí.

Vyjádření pocitů a emocí

Zvažte, jaké emoce chcete ztvárnit. Je osoba, kterou kreslíte, veselá, melancholická nebo zádumčivá? Malé zakřivení úst směrem nahoru může naznačovat úsměv, zatímco vráska na čele může naznačovat obavy nebo hluboké zamyšlení. Všímejte si těchto drobných detailů, protože právě díky nim váš portrét tužkou ožije.

A to je vše! Vytvořili jste portrét, který nejen připomíná váš objekt, ale také zachycuje jeho podstatu. Jak budete trénovat, začnete si těchto detailů všímat stále více a vytvoříte si svůj vlastní osobitý styl. Kreslete dál, pozorujte a hlavně se bavte tím, že přikládáte tužku na papír a vytváříte něco jedinečného.

Posledním krokem v procesu kreslení portrétu z fotky je přidání textur a detailů. Tehdy vaše kresba skutečně ožije. Měli byste myslet na texturu kůže, vlasů a oblečení. Každá z nich vyžaduje jinou techniku tužky. U pleti byste měli stínovat lehce a jemně. U vlasů byste měli každý pramen považovat za tvar a podle toho ho vystínovat. Oblečení může mít záhyby, které vyžadují hluboké stíny, aby vynikl jejich tvar.

Nezapomínejte, že drobné detaily, jako jsou řasy, obočí a linie, které tvoří rty, jsou nesmírně důležité. Mohou se zdát drobné, ale mohou výrazně ovlivnit realističnost portrétu tužkou. Řasy by se měly stáčet směrem od oka a měly by být různě dlouhé. Obočí by mělo kopírovat tvar obočí a mít přirozený oblouk. Linie na rtech jim dodávají objem a strukturu.

Tyto drobné detaily vdechují portrétu život. Nespěchejte na ně. Pravidelně od své práce ustupujte, abyste si prohlédli celé dílo, a neváhejte provést změny, pokud se vám něco nezdá.

Poslední detaily a závěrečné úpravy portrétu tužkou

Jakmile se blížíte ke konci kreslení portrétu tužkou, je důležité se zastavit a zhodnotit svou práci. Podívejte se na místa, která vyžadují více detailů nebo úprav. Prohlédněte si portrét z dálky a poté zblízka. Občasné poodstoupení může poskytnout nový pohled a pomoci vám identifikovat, co je třeba upravit.

Portréty tužkou: Kontrola proporcí a symetrie

Naposledy zkontrolujte proporce a symetrii portrétu tužkou. Lidský obličej není dokonale symetrický, ale velké nerovnováhy mohou způsobit, že portrét z fotky bude vypadat nepřirozeně. Porovnejte obě strany obličeje, rozestupy očí a zarovnání nosu a úst. Proveďte případné korekce, aby si portrét zachoval realistickou vyváženost.

Nezapomeňte použít gumu nejen k opravě chyb, ale také ke zvýraznění světlejších míst portrétu. Tímto způsobem můžete rysům kreslené osoby dodat hloubku a rozměr. Lehkým vymazáním vytvoříte jemné světlé body.

Portrét muže

Zdokonalování portrétu podle fotky malovaných tužkou

Po ověření proporcí a doplnění detailů se naposledy podívejte na svou kresbu. Vylepšete stíny a světla, zdokonalte detaily a vymažte všechny nepotřebné značky. V tuto chvíli můžete přidat všechny dokončovací prvky, které dodají vašemu portrétu podle fotky tužkou jedinečnost. Možná je to odlesk v oku, výraznější okraj nebo tmavší stín pro zvýraznění lícních kostí.

Pokračujte v kreslení portrétů

Stejně jako u jiných dovedností je i při zvládnutí portrétů kreslených tužkou klíčové cvičení. Čím více budete kreslit, tím lepší budete. Každý portrét, který vytvoříte, je zkušeností, která vám pomůže zlepšit techniku.

Nenechte se vyvést z míry chybami. Každá z nich je učebním momentem, který vám pomůže se zlepšit. Mějte na paměti, že i ti nejzkušenější umělci se stále učí. Proto skicujte tužkou, mějte gumu po ruce a vychutnávejte si každý okamžik cesty.

 • Pravidelným skicováním tužkou si udržujte své pozorovací schopnosti.
 • Kreslete různé výrazy obličeje, které pro vás budou výzvou.
 • Pochopte lépe stínování tím, že budete pracovat na různých světelných scénách.
 • Experimentováním s různými tužkami najděte ty, které vyhovují vašemu stylu.

Praxe neznamená jen dokonalost, ale i pokrok. A pokrok je to, o co vám jde. S každým novým portrétem kresleným podle fotky se snažte zlepšit jeden aspekt své práce, ať už jde o stínování, proporce nebo detaily. Časem uvidíte proměnu svého umění.

Postupy pro zvýšení proporční přesnosti

Chcete-li zdokonalit své schopnosti při dosahování dokonalých proporcí, zamyslete se nad těmito postupy a zvažte, zda je pro vás možné dosáhnout správných proporcí pouhým okem při kreslení portrétu podle referenční fotografie.

V první řadě si osvojte základy. Načrtněte si geometrické tvary a rozdělte je na stejné úseky. To se vám bude hodit, až budete potřebovat rozdělit obličej na třetiny a správně rozmístit rysy.

Zkuste použít mřížku. Pokud na fotografii překryjete mřížku a pak si stejnou mřížku nakreslíte na papír, pomůže vám to vytrénovat oko, aby vidělo správné proporce a správné rozmístění prvků.

Vyzkoušejte si kreslení obrysů naslepo. Tato technika, která spočívá v kreslení bez pohledu na papír, vám může pomoci zlepšit schopnost přenést na papír to, co vidíte.

Například: Zvolte si základní objekt, například jablko, a nakreslete ho z různých úhlů pohledu pomocí Loomisovy metody. Uvidíte, že zatímco proporce zůstávají stejné, perspektiva se mění.

Nezapomeňte, že cílem těchto cvičení není nutně vytvořit hotové dílo - jde o rozvoj koordinace mezi okem a rukou. Čím častěji to budete dělat, tím přirozenější to bude.

Nikdy se nepřestávejte učit

Proces zdokonalování se v portrétování tužkou nikdy nekončí. Vždy se objeví nová metoda, styl nebo jedinečný způsob, jak zachytit ducha vašeho objektu, který se můžete naučit. Přijměte cestu učení a nikdy neváhejte hledat nové poznatky a inspiraci.

Prohlédněte si práce umělců, ke kterým vzhlížíte, účastněte se workshopů a čtěte knihy o technikách skicování tužkou. Můžeme doporučit knihy:

Skicujeme v ulicích - Kompletní průvodce technikami

Kreslení a skicování

Nebo navštivte jednodenní kurz, kde se naučíte základy Skicování

Každý z těchto zdrojů vám může poskytnout užitečné znalosti a motivovat vás k experimentování s novými věcmi ve vaší vlastní práci.

Číst článek
Ručně malovaný obraz podle fotky jako Dárek: Komu ho darovat?
Ručně malovaný obraz podle fotky jako Dárek: Komu ho darovat?

Ručně malované obrazy podle fotky jsou neuvěřitelně intimní a můžou uchovat milované osoby nebo přátelé jako trvalé a drahocenné vzpomínky.

- Jsou ideálním dárkem k výročí, narozeninám a k oslavě důležitých milníků.
- Výběr správné fotografie a stylu je pro obraz zásadní.
- Místní umělci a specializované online služby nabízejí možnost objednání ručně malovaných obrazů na zakázku.
- Pečlivé plánování, například začlenění osobních vzkazů, zvyšuje dopad dárku.

Představte si výraz ve tváři své milované osoby, když rozbalí dárek, který není pouhým předmětem, ale zvěčněným okamžikem a vzpomínkou. V tom spočívá kouzlo ručně malovaného obrazu.

Proč darovat ručně malovaný obraz?

Ručně vyráběné dárky mají jedinečné kouzlo, které je činí výjimečnými. Když darujete ručně malovaný obrázek, ukazuje to, že jste do dárku vložili myšlenku a úsilí. Je to víc než jen peněžní investice - je to osobní, srdečné gesto.

Dokonalý personalizovaný dárek

Obraz podle fotky vám umožní přizpůsobit každý detail. Můžete vybrat ideální fotografii, která vystihuje jeho podstatu, a zvolit barvy a styly, které odrážejí jeho povahu. Jedná se o dokonalou formu personalizace.

Vytváření trvalých pocitů a vzpomínek

Ručně malovaný obraz slouží jako schránka na vzpomínky, metoda pro zastavení času. Má moc vrátit hřejivý úsměv i po mnoha letech, což z něj činí dokonalý dárek.

Přidání elegance a jedinečnosti při darování Obrazu podle fotky

Takový dar přináší určitou úroveň elegance a jedinečnosti. Dává najevo, že si dané osoby a vztahu s ní vážíte natolik, že se snažíte jít nad rámec běžných dárku, které nakoupíte rychle v obchodě.  

Komu můžete darovat ručně malovaný Obraz?

Ručně malovaný obraz je dárek, který může ocenit kdokoli bez ohledu na věk, pohlaví nebo na to, jaký k vám má vztah. Je to univerzální dárek, který lze přizpůsobit komukoli, koho máte rádi.

Manželé a partneři

Důvody:

 • Připomínka významných událostí: Ručně malované obrazy mohou připomínat významné milníky ve vztahu, jako jsou výročí svatby nebo narození dítěte. Tyto obrazy zachycují lásku a oddanost sdílenou v průběhu let.
 • Symbol lásky: Obraz může být silným symbolem lásky, který ukazuje zvláštní okamžik nebo výraz, který definuje vztah. Stává se každodenní připomínkou společných vzpomínek.
 • Osobní dotek: Na rozdíl od masově vyráběných dárků je ručně malovaný obraz hluboce osobní a přizpůsobený obdarovanému, odráží společné zážitky a osobní historii.

Motivace:

 • Vyjádření hlubokého citového vztahu.
 • K oslavě významného výročí nebo okamžiku.
 • Poskytnout trvalou, hmatatelnou vzpomínku na milovanou osobu.

Rodiče a prarodiče - pro babičku a dědečka

Důvody:

 • Rodinný odkaz: Obrazy vnoučat nebo rodinných setkání pomáhají uchovávat rodinnou historii a předávat vzpomínky z generace na generaci.
 • Emocionální hodnota: Vidět milovaného člena rodiny nebo cenný okamžik zvěčněný na obraze přináší nesmírnou radost a sentiment.
 • Hrdost a radost: Rodiče a prarodiče jsou často hrdí na to, že mohou vystavovat obrazy svých dětí a vnoučat a ukazovat tak růst a úspěchy své rodiny.

Motivace:

 • K uctění a oslavě rodinných vazeb.
 • Poskytnout památku, která se může předávat z generace na generaci.
 • Vytvořit ústřední bod rodinné hrdosti a radosti.

Ručně malovaný obraz z fotky pro dědečka a babičku

Přátelé

Důvody:

 • Oslava přátelství: Obrazy mohou zachytit okamžiky společných zážitků, dobrodružství nebo úspěchů, které definují přátelství.
 • Jedinečný a promyšlený dárek: Na rozdíl od typických dárků obraz prokazuje vysokou míru promyšlenosti a úsilí, což z něj činí zvláštní projev uznání.
 • Osobní dotek: Obraz může obsahovat prvky, které odrážejí osobnost přítele nebo společné vzpomínky, z něj činí jedinečný dárek.

Motivace:

 • Pro připomenutí dlouhotrvajícího přátelství.
 • K oslavě zvláštních okamžiků nebo úspěchů.
 • K poskytnutí jedinečného a osobního dárku, který vynikne

Páry

Důvody:

 • Společné zobrazení: Obraz páru může krásně zachytit jejich vztah, ukázat jejich pouto a sdílenou lásku.
 • Zásnubní nebo svatební dárky: Obrazy jsou vynikajícím zásnubním nebo svatebním dárkem, který zachycuje pár na začátku jejich společného života.
 • Dekorace do domácnosti: Obraz se může stát ceněnou součástí domácí výzdoby, která dodá jejich bydlení osobní nádech.

Motivace:

 • K oslavě jejich lásky a partnerství.
 • Poskytnout trvalou vzpomínku na jejich výjimečný den.
 • Darovat smysluplný umělecký předmět, který může zdobit jejich domov.

Ručně malovaný obraz z fotky k výročí svatby

Hobby nadšenci

Důvody:

 • Oslava vášní: Obraz, který odráží koníček obdarovaného, jako je rybaření, sport nebo lov, vyjadřuje uznání jeho zájmům a úspěchům.
 • Osobní spojení: Zachycení někoho v jeho živlu, jak dělá to, co má rád, dodává dárku osobní a smysluplný nádech.
 • Unikátní a na míru: Přizpůsobení obrazu tak, aby odrážel konkrétní detaily jeho koníčku, jej činí jedinečným a významným.

Motivace:

 • Ocenit a oslavit jejich vášeň a odhodlání.
 • Poskytnout osobní dárek, který souzní s jejich zájmy.
 • Vytvořit jedinečné umělecké dílo, které zachycuje jejich podstatu.

Pro hobby nadšence, ať už je to zahrádkář, rybář, lovec, sportovec, hudebník nebo knihomol, je obraz podle fotky, na němž je ponořen do svého oblíbeného koníčku, nejen ohleduplný - je to uznání jeho osobnosti a zájmů.

Majitelé domácích zvířat a domácích mazlíčků

Důvody:

 • Obraz milovaného domácího mazlíčka může být krásnou poctou, která oslavuje zvláštní pouto mezi zvířetem a jeho majitelem.
 • Vzpomínkový dárek: Pro majitele domácích mazlíčků, kteří o něho přišli, může obraz sloužit jako dojemná vzpomínka.
 • Ukázka lásky: Obrazy domácích mazlíčků mohou být vystaveny na viditelném místě v domácnostech a ukazovat lásku a náklonnost majitele k jeho chlupatému příteli.

Motivace:

 • Uctít a oslavit život a společnost domácího mazlíčka.
 • Poskytnout trvalou vzpomínku na milovaného domácího mazlíčka.
 • Vytvoření smysluplného a osobního uměleckého díla do domácnosti.

 Větší skupiny a firemní dárky

Důvody:

 • Týmové uznání: Obraz týmu nebo oddělení může být skvělým způsobem, jak oslavit kolektivní úspěchy a zvýšit morálku.
 • Firemní dárky: Ručně malované obrazy mohou sloužit jako významné firemní dárky, které odrážejí uznání společnosti klientům, partnerům nebo zaměstnancům.
 • Pamětní předměty: Pro organizace mohou být obrazy zakladatelů, vedoucích pracovníků nebo významných okamžiků v historii společnosti cennými památkami.

Motivace:

 • K oslavě týmové práce a kolektivního úspěchu.
 • K poskytnutí význačného a nezapomenutelného firemního dárku.
 • K uchování a uctění historie a úspěchů organizace. 

Sběratelé a nadšenci umění

Důvody:

 • Umění je ceněno: Pro ty, kteří si váží umění, je ručně malovaný obraz cenným doplňkem jejich sbírky.
 • Jedinečnost a možnost přizpůsobení: Sběratelé umění si často cení jedinečných a přizpůsobitelných děl, která odrážejí osobní vkus a styl.
 • Investice: Originální umělecké dílo může být investicí, jejíž hodnota se v průběhu času zvyšuje, což z něj činí promyšlený a potenciálně lukrativní dárek.

Motivace:

 • Chtějí obohatit svou sbírku umění o jedinečný kousek.
 • Poskytnout přizpůsobitelný dárek, který odráží osobní styl.
 • Nabídnout cenné a potenciálně zhodnocující se aktivum.

Obraz podle fotky včetně personalizovaných vzkazů a podpisů

Napsání osobního vzkazu na zadní stranu obrazu nebo podepsání samotného obrazu může váš dárek ještě více ozvláštnit. Je to drobný detail, který říká: „Toto bylo vytvořeno speciálně pro tebe“. Zvažte vzkaz, který představuje vaše pouto s osobou, které ho věnujete, nebo citát, který často říká nebo se jí líbí. Díky této drobnosti se obraz může stát něčím výjimečným.

Dalším skvělým nápadem je, aby umělec do díla zakomponoval jméno obdarovaného nebo zvláštní datum. Tento osobní dotek může obraz ještě více ozvláštnit a připomenout obdarovanému, že na dárek myslel a věnoval mu pozornost.

Univerzální Dárek, který Vyjadřuje Uznání, Úctu a Lásku

Obraz podle fotky je univerzální dárek, který vyjadřují hluboké uznání, úctu a lásku. Lze je přizpůsobit osobnosti a zájmům obdarovaného, takže je ideálním dárkem pro širokou škálu lidí a příležitostí. Ať už je to pro manžela/manželku, rodiče, přítele nebo významnou osobu v životě, ručně malovaný obraz je nadčasový a osobní dárek, který zanechá trvalý dojem.

Věnování ručně malovaného obrazu jako dárku je jako darování kusu života, svědectví o náklonnosti a prohlášení, které vyjadřuje: „Znamenáš pro mě tolik, víc, než mohou slova dostatečně vyjádřit."

Objednat si obraz podle fotky můžete například na MůjPortrét.cz

Číst článek
Lineární Malba: Malování portrétu podle fotografie ve stylu Linia Art
Lineární Malba: Malování portrétu podle fotografie ve stylu Linia Art

Linie v portrétní malbě

Portrét podle fotky vystihující kouzlo okamžiku, srdce milované osoby nebo výraznou osobnost tváře jen pomocí základních linií. Toho lze dosáhnout stylem lineární kresby (Linia Art), který zdůrazňuje význam linií v uměleckém díle. Je to styl, který vyzývá umělce, aby zjednodušil složitost světa do jednoduchosti a elegance linií. Ať už jste začínající umělec, nebo jen rádi skicujete, může být pro vás učení se lineárnímu stylu portrétní malby příjemnou výzvou a uspokojivou zkušeností.

Co je to Linia Art? Lineární kresba?

Linia Art je styl kresby nebo malby, který klade důraz na linie. Namísto stínování nebo barevných přechodů, které vytvářejí hloubku a rozměr, používá Linia Art linie k definování tvarů a obrysů předmětu. Je to jako kresba se zaměřením na obrysy. Tato technika se používala po celou historii a stále je to účinný způsob, jak vyjádřit hloubku, emoce a detaily. Linie je nejzákladnějším prvkem umění.

Na příklad lineárních kreseb se můžete podívat na: Styl Linia

Práce s linkou v portrétu podle fotografie

V portrétní malbě je linie vaším vypravěčem. Prozrazuje mnoho o osobnosti subjektu, jeho emocionálním rozpoložení, a dokonce i o jeho minulosti. Linie mohou být silné, jemné nebo dynamické, každá z nich vyjadřuje osobitý dojem a vitalitu. Dobře umístěná linie může vytvořit úsměv, svraštělé čelo nebo jiskru v oku vašeho portrétu. Trik spočívá v promy

šleném použití linií, které vyjadřují nejen fyzické vlastnosti, ale také abstraktní atributy, které váš objekt odlišují.

- Linie určují hranice a tvar
- Změny tloušťky čar mohou naznačovat hloubku a strukturu.
- Linie vyjadřují emocionální obsah a charakter

Styl Linia

Výběr ideální fotografie pro váš portrét

Prvním krokem při vytváření portrétu Linia Art, ještě než začnete kreslit nebo malovat, je výběr správné fotografie. Vybraná fotografie bude sloužit jako základ vašeho uměleckého díla, proto je důležité vybrat takovou, která odpovídá stylu, kterého se snažíte dosáhnout. Hledejte fotografii s jasným osvětlením a definovanými tvary. Vysoký kontrast mezi světlými a tmavými oblastmi vám usnadní rozlišování linií.
Pro ilustraci, fotografie se silným bočním světlem může vytvářet dramatické kontrasty a zajímavé linie, což nabízí solidní základ pro portrét Linia Art. Zde najdete několik tipů pro výběr ideální fotografie.

Přemýšlejte o kompozici a osvětlení

- Vyberte snímek s jednoduchou kompozicí, abyste se mohli soustředit na fotografovaný objekt.
- Ujistěte se, že osvětlení zdůrazňuje tvar a vlastnosti, které chcete zachytit.
- Vyhněte se nepřehlednému pozadí, které by mohlo odvádět pozornost od práce s liniemi.

Správná kompozice a osvětlení nejsou jen estetickou záležitostí, ale mají zásadní význam pro určení linií, které budou tvořit základ portrétu. Mohou váš úkol buď zjednodušit, nebo zbytečně zkomplikovat, proto vybírejte moudře.

Hledání linií a kontur

Při malování portrétu podle fotografie věnujte velkou pozornost výběru ideální fotografie. Udělejte si čas na prozkoumání linií a kontur malovaného objektu. Věnujte pozornost tomu, jak se linie obličeje vzájemně ovlivňují, kde se kříží a jak se pohybují. Tato pozorování budou základem vašeho portrétu Linia Art, protože právě tyto linie budete přenášet na plátno.

Co budete potřebovat, abyste mohli začít

- Kvalitní kreslicí papír nebo plátno
- Tužky, pera nebo jemné fixy pro kreslení linií.
- gumu na opravu čar
- Pravítko nebo rovnou hranu, pokud chcete, pro rovné linie
- Fotografii osoby, kterou kreslíte

Než se pustíte do zábavné části, ujistěte se, že máte vše potřebné. Používejte nástroje, které vám vyhovují, protože vaše jistota při práci s nástroji se projeví na vašich liniích. Záleží na vás, zda si oblíbíte starou dobrou tužku, nebo moderní digitální tablet. Nejdůležitější je, abyste měli z nástrojů pocit, že jsou součástí vaší ruky, a mohli tak tvořit snadno a přesně.

Nyní jste připraveni vydat se na cestu Linia Art s dokonalou fotografií a připravenými materiály. Linie, které se chystáte vytvořit, jsou vaším prostředkem pro vyprávění příběhu, nejjednodušší a nejsilnější formě umění.

Přenesení fotografie na plátno

Nyní, když máte fotografii a pomůcky, je čas přenést obraz na plátno. Začněte lehkým načrtnutím hlavních tvarů a linií portrétu. Pokud si nejste jisti svou volnou kresbou, můžete použít metodu mřížky, kdy na fotografii i na plátno nakreslíte mřížku a obrázek kopírujete čtverec po čtverci. Případně můžete použít projektor nebo lightbox a obrysy obkreslit přímo na plátno. Tento krok je klíčový; věnujte mu čas, abyste zajistili přesnost, protože tyto linie budou sloužit jako základ vašeho portrétu Linia Art.

Mějte na paměti, že zde neusilujete o složitý náčrt. Místo toho se snažte nakreslit základní tvary a rysy, které budou sloužit jako plán pro vaši následnou kresbu. V této fázi se nezabývejte přidáváním všech detailů a textur. Soustřeďte se na správné proporce a podobu předmětu.

Linerární kresba ženy s dítětem

Vytváření linií a proporcionální přesnost

Nyní, když jste načrtli základní obrys, je čas začít upřesňovat linie. Použijte pevnou ruku a ostrou tužku nebo pero, abyste přesněji definovali obrysy. Věnujte pozornost proporcím obličeje: vzdálenosti mezi očima, velikosti nosu, tvaru úst. Tyto detaily jsou rozhodující pro dosažení realistické podoby portrétu Linia Art. Pokud něco nevypadá úplně správně, nebojte se vymazat a upravit. Přesnost vašich linií vdechne vašemu objektu život.

Je dobré si čas od času od práce odpočinout a podívat se na portrét z dálky. Získáte tak nový úhel pohledu a budete moci odhalit případné nesrovnalosti v liniích, které byste v blízkosti nemuseli vidět.

Varianty linek: mocný nástroj při tvorbě portrétů.

Variace linií je ve světě umění mocným nástrojem. Je to tajemství, jak z ploché, dvourozměrné liniové kresby vytvořit trojrozměrný portrét plný života. Změnou tloušťky, tmavosti a textury čar vytváříte hloubku a objem a nenápadně provázíte diváka uměleckým dílem. 

Použití různých tlouštěk čar pro přidání hloubky

Zkuste při kreslení portrétu použít různé tloušťky čar, abyste mu dodali hloubku. Silnější a tmavší čáry mohou naznačit stíny nebo části obličeje, které jsou dále od světla. Světlejší a tenčí čáry můžete použít pro světlé oblasti nebo části obličeje, které jsou blíže ke světlu. Tato různorodá tloušťka čar dodá vaší kresbě širší škálu hodnot, takže bude působit realističtěji.

Silnou linkou můžete například znázornit stín pod bradou a tenkou linkou světlo na špičce nosu. Tyto drobné detaily dodají vašemu portrétu hloubku.

Zlepšení realističnosti pomocí směru čar

Směr linek může významně přispět k realističnosti portrétu. Linky, které sledují tvar obličeje nebo tok vlasů, dodají vaší kresbě pohyb a živost. Přemýšlejte o směru, kterým linky nanášíte; vždy by měly sledovat přirozený tvar objektu.

Například při kreslení vlasů nepoužívejte pouze rovné linie; použijte zakřivené linie, které odrážejí způsob, jakým vlasy padají a plynou. Díky tomu bude váš portrét Linia Art věrohodnější a získá pocit přirozeného pohybu.

Použití linií pro vytváření detailů a textur

V lineární malbě vytváříte jedinečné vlastnosti svého objektu pomocí detailů a textur. Tyto detaily a textury se dosahují spíše pomocí různých linií než stínováním nebo barvou. Je důležité být pečlivý při používání linií, abyste správně naznačili různé textury.

Začněte s výraznějšími oblastmi textury, jako jsou vlasy nebo oblečení, a poté přejděte k složitějším detailům, jako jsou vrásky na očích nebo textura rtů. Nezapomeňte vždy brát v úvahu zdroj světla, protože ten ovlivňuje umístění linií a jejich vzájemnou interakci.

Metody znázornění charakteristik obličeje

Charakteristiky obličeje jsou obvykle hlavními body portrétu a lineární malbě mohou být trochu náročné. Zde je stručný průvodce, který vám při tomto postupu pomůže:

- Oči: Chcete-li vytvořit dojem očních víček a řas, nakreslete řadu zakřivených čar. Jen několik strategicky umístěných koleček a teček může definovat duhovku a zornici.
- Nos: Místo kreslení celého nosu použijte čáry k obkreslení nosních dírek a nosního můstku. Zbytek tvaru doplní oko diváka.
- Ústa: Ústa můžete definovat pouze jednou čarou, ale přidejte malé čáry v rozích a v místech, kde se rty stýkají, abyste vytvořili dojem hloubky a struktury.

Při práci s rysy obličeje mějte na paměti, že méně je často více. Pokud to s linkami přeženete, můžete ztratit minimalistický půvab, který je pro Linia Art charakteristický.

Simulace textury vlasů a pokožky

V případě vlasů a pokožky se můžete skutečně předvést při práci s linkami. Pro znázornění pramenů a vrstev vlasů použijte plynulé, směrové čáry. Nemusíte kreslit každý jednotlivý vlas, soustřeďte se na celkový tok a na to, jak rámuje obličej.

Pokud jde o pleť, nepoužívejte příliš mnoho čar, protože by to mohlo způsobit, že váš objekt bude vypadat starší nebo že pleť bude vypadat drsně. Linky používejte střídmě, abyste naznačili změny v rovině obličeje nebo zdůraznili rysy. Klíčem k úspěchu je naznačit strukturu.

Nechte se inspirovat velikány jako Albrecht Dürer nebo Leonardo da Vinci, kteří dokázali několika dobře umístěnými liniemi vyprávět příběh.

Lineární malba může s dítetem

Dokončení portrétu lineární kresby

Když se blížíte k dokončení portrétu, udělejte krok zpět a podívejte se na své dílo jako na celek. Hledejte vyváženost, proporce a způsob, jakým spolu linie spolupracují. Ujistěte se, že každá linie má svůj účel a přispívá k celkovému obrazu. Nyní je čas na doladění a úpravu, na přidání posledních detailů, které váš portrét dovedou k dokonalosti. 

Zvažte, zda existují aspekty, které by bylo možné zpřehlednit, nebo zda by bylo možné některé linie odstranit, aniž by byla ohrožena autenticita portrétu. Síla portrétu Linia Art často spočívá v tom, co není zobrazeno, v negativním prostoru, který diváka vybízí, aby použil svou představivost k vyplnění mezer.

Až budete s portrétem Linia Art spokojeni, dejte si od něj na pár dní pauzu a pak se k němu vraťte s novým pohledem. To vám pomůže určit, zda je třeba provést nějaké závěrečné úpravy. Mějte na paměti, že skutečný umělec chápe, že dílo není nikdy dokončeno, pouze zanecháno. V Linia Art je to však právě odvaha přijmout jednoduchost a vynechat zbytečnosti, která dílo skutečně dokončí.

Rozhodování o tom, kdy je vaše dílo hotové

Jednou z nejtěžších částí tvorby je rozhodnout, kdy přestat a označit dílo za hotové. To platí zejména pro Linia Art, protože minimalistický styl vyžaduje pečlivé zvážení nezbytnosti každé linie. Důvěřujte svému instinktu - pokud máte pocit, že by jakákoli další linie nepřidala portrétu na hodnotě, je čas ustoupit a obdivovat své dílo. Krása umění Linia Art spočívá v jeho jednoduchosti. Když jste zachytili podstatu svého objektu s co nejmenším počtem čar, budete vědět, že vaše dílo je hotové.

Nejčastěji kladené otázky

Když začínáte své dobrodružství s Lineární kresbou, určitě vás napadne několik otázek. Zde je několik z nich, na které se umělci při práci v tomto stylu často ptají:

Jaký druh fotografie se nejlépe hodí pro portrét Linia Art?

Nejlepší druh fotografie pro portrét Linia Art je fotografie s výrazným osvětlením, jasnými obrysy a kompozicí, která zvýrazňuje fotografovaný objekt. Najděte fotografii, na které jsou jasně viditelné rysy subjektu a kde je dobrý kontrast mezi světlem a tmou. To vám pomůže vidět linie, které potřebujete k zachycení podoby a výrazu subjektu.

Mějte na paměti, že vybraná fotografie vám bude sloužit jako vodítko a její kvalita může výrazně ovlivnit konečný výsledek portrétu. Proto si vyberte fotografii, která vás nejen inspiruje, ale také se dobře hodí k lineárnímu stylu.

Je možné použít digitální nástroje pro lineární kresbu?

Určitě! Digitální nástroje poskytují určitou míru přesnosti a flexibility, která může být pro Linia Art velmi užitečná. Software, jako je Adobe Photoshop nebo Illustrator, nebo hardware, jako jsou grafické tablety, lze použít k vytvoření čistých, ostrých linií a umožnit jednoduché úpravy. Digitální nástroje navíc dokáží napodobit celou řadu běžných médií, takže si můžete vyzkoušet různé styly a gramáže čar pouhým kliknutím myší.

Bez ohledu na to, zda dáváte přednost práci s fyzickými nebo digitálními nástroji, základy lineární kresby se nemění. Klíčové je, jakým způsobem použijete čáry, abyste vystihli duši malovaného předmětu.

Mohl by se vám také líbit článek: Kresby Tužkou: Průvodce kreslením Portrétů z Fotografií

Číst článek
Tipy pro výběr fotografie pro ručně kreslený portrét
Tipy pro výběr fotografie pro ručně kreslený portrét

Při výběru ideální fotografie pro ručně kreslený portrét mohou rozhodovat drobnosti. Fotografie není jen zobrazením fyzického vzhledu člověka, je to okno do jeho duše, které zachycuje okamžik v čase a podstatu jeho bytí. Vydejme se na tuto cestu společně, abychom zajistili, že fotografie, kterou vyberete pro svůj portrét, bude vystihovat ducha fotografované osoby.

Jak vybrat fotografii pro portrét?

 • Vyberte snímek s vysokým rozlišením (minimálně 3 MB), aby umělec mohl zachytit všechny detaily.
 • Vybírejte fotografie s dobrým osvětlením a kontrastem, abyste zvýraznili rysy a emoce subjektu.
 • Ujistěte se, že fotografie představuje osobnost subjektu a není jen lichotivým snímkem.
 • Vyhněte se snímkům, kde je hlava subjektu příliš předsunutá, protože to může zkreslit skutečné měřítko obličeje.
 • Pokud si nejste jisti vhodností fotografie pro portrét, poraďte se s autorem.

Vysoké rozlišení: Klíč k uměleckému dílu

Představte si, že se snažíte číst knihu, kde jsou písmena rozmazaná - frustrující, že? Totéž platí pro portréty. Fotografie s vysokým rozlišením je zlatou vstupenkou k portrétu, který je ostrý a jasný, s viditelným každým pramínkem vlasů, každou vráskou a každou jiskrou v oku. Pravidlo je jednoduché: čím vyšší rozlišení, tím více detailů může umělec zpracovat.

Proč je to důležité? Protože když má umělec k dispozici jasný obraz, může zachytit nejen vzhled, ale i samotný charakter objektu. Ať už jde o nepatrný dolíček nebo jemné svraštění očí při úsměvu, tyto detaily jsou nejdůležitější.

Osvětlení a stíny: Zachycení charakteru

Osvětlení je štětcem fotografie. Tvaruje a definuje objekt, vytváří hloubku a náladu. Při výběru fotografie hledejte takovou, kde osvětlení působí přirozeně a rovnoměrně. To znamená žádné ostré stíny, které zakrývají části obličeje, nebo přesvětlená místa, která rozmazávají detaily. Cílem je vyvážené osvětlení, které zvýrazní rysy fotografované osoby a zachytí nuance jejích emocí.

Inspirativní portréty najdete na MůjPortrét.cz

Autentické vyjádření: Vyjádření osobnosti

Promluvme si o výrazu. Výraz subjektu na fotografii je jádrem portrétu. Vypráví příběh, vyjadřuje emoce a spojuje diváka s danou osobou. Vyberte fotografii, na které vynikne osobnost subjektu - může to být upřímný smích, zamyšlený pohled nebo klidný úsměv. Nezapomeňte, že nejupřímnější výrazy se často objevují v těch nejnestřeženějších okamžicích.

ručně malovaný portrét

Na kompozici záleží

Kompozice je především o vyváženosti a ostrosti. Na vybrané fotografii by měl být objekt umístěn tak, aby působil přirozeně a přitahoval pohled na nejdůležitější části - obvykle na obličej a oči. Zde je tip: vyhněte se fotografiím, kde je objekt odříznutý nebo příliš blízko okraje záběru. Dejte objektu prostor, aby měl umělec dostatek kontextu pro vytvoření harmonického díla.

Proč není dokonalý úsměv vždy ideální

Úsměv je často považován za univerzální výraz štěstí, ale v oblasti portrétů to není jediná emoce, kterou stojí za to zachytit. Vezměte v úvahu následující: klidný, rozjímavý výraz může být stejně silný jako rozzářený úsměv. Dokáže vyjádřit hloubku, oduševnělost a pocit intimity, což běžný úsměv nedokáže. Při výběru fotografie se neřiďte tím, kdo má největší úsměv. Místo toho hledejte výraz, který skutečně vystihuje ducha dané osoby.

Čtení emocí

Emoce jsou složité. Lze je najít v náklonu hlavy, intenzitě pohledu nebo křivce rtů. Chcete-li zachytit podstatu objektu, věnujte pozornost těmto jemným náznakům. Nemusí být na první pohled tak nápadné jako široký úsměv, ale jsou klíčem k portrétu bohatému na emocionální hloubku. Například svraštělé obočí může naznačovat odhodlání nebo soustředěnost a dodávat kresbě přesvědčivý rozměr.

Umění kompozice ve fotografii

Kompozice fotografie vytváří scénu pro celý portrét. Nejde jen o objekt, ale o to, jak působí na prostor kolem sebe. Dobře komponovaná fotografie vede oko diváka k objektu a zdůrazňuje jeho přítomnost a důležitost v záběru. Je to jemný tanec mezi objektem a pozadím, kde má každý prvek své místo.

Velký výběr stylů portrétu na zakázku kreslených podle fotografie najdete zde:  MůjPortrét.cz

Nalezení rovnováhy v záběru

Vyvážení prvků na fotografii je zásadní. Fotografovaný objekt by měl být ústředním bodem, ale ne převažujícím. Kolem něj by měl být dostatek prostoru, aby vytvářel kontext a vyprávěl příběh. Například fotografie osoby s rozlehlou krajinou za zády může vyvolat pocit dobrodružství, zatímco detailní záběr může naznačovat intimitu a introspekci.

Pozadí fotografie může být buď kulisou, která podporuje fotografovaný objekt, nebo nežádoucím rušivým prvkem. Zvolte takové pozadí, které doplňuje fotografovaný objekt a nesoutěží o pozornost. Nepřehledné nebo rušné pozadí může odvádět pozornost od hlavního zaměření, zatímco příliš řídké pozadí nemusí poskytnout kontext. Hledejte střední cestu, která doplňuje příběh, aniž by ho přehlušovala. 

Další tipy pro dokonalou portrétní fotografii

Nyní, když jsme probrali základy, uvádíme několik dalších tipů, které vám pomohou vybrat nejlepší fotografii pro ručně kreslený portrét:

- Zvažte úhel pohledu: mírně odkloněná pozice může být dynamičtější než přímý záběr.
- Přemýšlejte o náladě, kterou chcete vyjádřit, a vyberte fotografii, která ji odráží.
- Nebojte se vybrat fotografii s neobvyklou pózou nebo prostředím - může z ní vzniknout zajímavý portrét.

Klíčem je jednoduchost: Vyhněte se rušnému pozadí

Jednoduché pozadí upoutá pozornost na fotografovaný objekt, takže jeho rysy a výraz budou v centru pozornosti. Pokud je pozadí příliš rušné, může rozptylovat pozornost a ubírat portrétu na emocionálním působení. Hledejte fotografii s čistým, nepřeplněným pozadím, které zvýrazní rysy fotografované osoby a nechá vyniknout její osobnost.

"Nezapomeňte, že v centru pozornosti je osoba, nikoli prostředí. Zvolte takové pozadí, které nebude s fotografovaným subjektem soupeřit o pozornost diváka."

Proto je zásadní pečlivě zkoumat pozadí potenciální portrétní fotografie stejně jako samotný objekt.

Pravidlo třetin v portrétu

Pravidlo třetin je ve fotografii klasická kompoziční technika, která spočívá v rozdělení snímku na třetiny, a to jak horizontálně, tak vertikálně, a umístění objektu do průsečíku těchto linií. Tato technika vytváří poutavější a vyváženější fotografii, což se promítá do estetičtějšího portrétu. Mějte to na paměti při výběru fotografie - někdy může drobný ořez nebo úprava znamenat zásadní rozdíl.

Zachycení podstaty

Portrét je víc než jen zobrazení vzhledu, je to ztělesnění jeho podstaty. Abyste ji zachytili, měla by vybraná fotografie souznít s osobností daného člověka a vyprávět jeho jedinečný příběh.

Fotografie, které vyprávějí příběh

Každý člověk má svůj příběh a správná fotografie může tento příběh zprostředkovat i beze slov. Hledejte fotografie, které mají neodmyslitelný příběh - možná je to způsob, jakým s někým nebo něčím v záběru komunikují, nebo možná prostředí, které vypovídá o jejich charakteru.

"Fotografie, která vypráví příběh, zve diváka dovnitř a vytváří s ním spojení."

Právě tyto prvky vyprávění příběhu mohou proměnit dobrý portrét ve skvělý.

Styl Esence

Interpretace nálady na portrétu

Nálada portrétu je jeho atmosféra, emocionální klima, které diváka obklopuje. Ovlivňuje ji mnoho faktorů: výraz subjektu, osvětlení, prostředí, a dokonce i barvy přítomné na fotografii. Při výběru fotografie zvažte, jakou náladu chcete vyvolat. Je to klid, radost, nostalgie, nebo snad intrika? 

Přirozené vs. umělé osvětlení na fotografiích

Když hledáte dokonalou fotografii, kterou chcete proměnit v ručně kreslený portrét, hraje osvětlení klíčovou roli. Přirozené světlo z okna nebo  záře zapadajícího slunce, má tendenci vyzdvihnout to nejlepší z vašeho objektu. Poskytuje teplo a jas, které se s umělými zdroji těžko napodobují. Pokud však pracujete s osvětlením v interiéru, zaměřte se na měkké, rozptýlené světlo, které dokáže napodobit přirozený vzhled a vyhýbá se ostrým stínům.

A co je nejdůležitější, bez ohledu na zdroj světla zajistěte, aby byl obličej fotografované osoby dobře osvětlen a nebyl rušen stíny. Toto umožní umělci přesně zachytit rysy a výrazy subjektu.

Vliv stínů a světel

Stíny a světla jsou jin a jang fotografie; definují tvar a vytvářejí hloubku. V kontextu portrétu mohou ilustrovat kontury obličeje nebo strukturu vlasů. Buďte však obezřetní - příliš mnoho stínů může zakrýt důležité rysy a příliš mnoho světel je může rozmazat. Snažte se o vyváženost, kdy jsou rysy objektu zvýrazněny souhrou světla a tmy, a neztrácejí se v ní.

Výběr správného výrazu pro váš portrét

Výraz zachycený na vybrané fotografii je to, co nakonec vdechne portrétu život. Zamyslete se nad emocemi, které chcete zvěčnit. Je to radost, klid, rozjímání nebo něco úplně jiného? Výraz by měl být přirozeným rozšířením osobnosti fotografované osoby, nikoli vynucenou pózou, která se vymyká jejímu charakteru.

Výběr nejlepších fotografií

Máte před sebou několik fotografií, z nichž každá má své přednosti. Jak uděláte konečný výběr? Začněte tím, že zúžíte své možnosti na několik vybraných, které nejlépe splňují kritéria, o nichž jsme hovořili: vysoké rozlišení, dobré osvětlení, výrazné a dobře komponované.
Dále zvažte emocionální ohlas každé fotografie. Která z nich vystihuje skutečnou atmosféru fotografovaného objektu? Tento proces neuspěchejte. Věnujte čas přemýšlení o tom, co vám jednotlivé snímky říkají.

Nakonec důvěřujte svým instinktům. Často je nejlepší volbou ta fotografie, ke které se stále vracíte, prostě ta, která ve vás něco vzbudí.

Velký výběr stylů portrétu na zakázku kreslených podle fotografie najdete zde:  MůjPortrét.cz

Konzultace s umělcem

Jakmile máte vybrané nejlepší snímky, je čas na konzultaci s umělcem. Zkušený portrétista vám může nabídnout cenné informace o tom, která fotografie se nejlépe promítne do ručně kresleného mistrovského díla. Může vám také poradit s případnými úpravami, které by mohly výsledné dílo vylepšit. Buďte otevřeni jejich návrhům, protože vycházejí ze zkušeností a umělecké intuice.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Výběr správné fotografie pro ručně kreslený portrét může vyvolat mnoho otázek. Zde je několik odpovědí na časté dotazy, které vám mohou pomoci při rozhodování:

Co když nemám obrázek ve vysokém rozlišení?

Pokud nemáte obrázek s vysokým rozlišením, není vše ztraceno. Obraťte se na autora a proberte s ním možnosti. Možná bude schopen pracovat s tím, co máte, zejména pokud je fotografie jinak dokonalá z hlediska osvětlení a výrazu. Někdy může emocionální obsah fotografie převážit její technické nedostatky.

Buďte však připraveni na to, že umělec bude požadovat alternativní snímky, protože nedostatek detailů na fotografii s nízkým rozlišením může omezit kvalitu výsledného portrétu.

Lze pro jeden portrét zkombinovat více fotografií?

Ano, často je možné spojit prvky z více fotografií do jednoho portrétu. To je častý požadavek u rodinných portrétů nebo při snaze zahrnout chybějící prvek, například úsměv nebo konkrétní pózu. Poraďte se o tom se svým umělcem, protože plynulé spojení různých snímků vyžaduje vysokou úroveň dovedností.

Jak velká část objektu by měla být na fotografii?

Objekt by měl být ústředním bodem fotografie, přičemž horní část jeho těla by měla být dostatečně velká, aby dodala portrétu kontext. V ideálním případě by měla být v záběru alespoň hlava a ramena. To poskytne autorovi dostatek informací k vytvoření proporčně vyváženého a detailního portrétu.
Pokud však usilujete o intimnější nebo detailnější dílo, například detailní záběr obličeje, můžete zvolit užší ořez se zaměřením na obličej.

Je lepší, když se fotografovaný subjekt dívá přímo do fotoaparátu?

To, zda by se měl fotografovaný subjekt dívat přímo do fotoaparátu, závisí na druhu portrétu, který chcete vytvořit. Přímý oční kontakt může vytvořit silné spojení s divákem, což je pro portrét silná volba. Pohled mimo kameru však může dodat pocit zamyšlení nebo introspekce. Při tomto rozhodování zvažte sdělení, které chcete portrétem předat.

Co mám dělat, když má fotografie, kterou chci použít, nedokonalosti?

Nedokonalosti na fotografii ji nutně nediskvalifikují jako vynikající volbu pro portrét. Někdy mohou tyto nedokonalosti dodat fotografii charakter nebo autenticitu. Pokud však působí rušivě, proberte je s autorem. Mnoho umělců dokáže drobné nedostatky obejít nebo je dokonce odstranit v rámci procesu portrétování.

Nezapomeňte, že cílem je zachytit podstatu portrétovaného. Skvrnu na košili nebo zatoulaný vlas lze často přehlédnout, pokud jsou silně přítomny emoce a charakter.

Velký výběr stylů portrétu na zakázku kreslených podle fotografie najdete zde:  MůjPortrét.cz

Číst článek
Obraz Simpsonovi Dům: Kreslené postavy Simpsonovi podle Fotky
Obraz Simpsonovi Dům: Kreslené postavy Simpsonovi podle Fotky

Kdo by mohl zapomenout na rodinu Simpsonových jak stojí před jejich vlastním domem ve Springfieldu? Tento kultovní kreslený dům se vryl do paměti každému, kdo někdy sledoval oblíbenou americkou rodinu se žlutou pletí. Vydejme se společně na cestu vzpomínkami a přenesme tyto obrázky z obrazovky do vašeho portrétu jako Simpsonovi nakresleného z vaši vlastní fotografie.

Vítejte před domem Simpsonových

Jak tedy můžete začlenit tyto ceněné obrázky z kresleného seriálu Simpsonovi do svého vlastního světa? Jednoduše. Začněte fotografií, která ztělesňuje osobitého ducha vaší rodiny, a přetvořte ji na vlastní umělecké dílo. Dílo, ve kterém budete zvěčněni jako rodinka Simpsonových.

Objevte jedinečný design domu Simpsonových

Začněme designem domu 742 Evergreen Terrace. Dům Simpsonových s nakloněnými rámy obrazů, mírně odkloněným obrazem plachetnice a ikonickou růžovooranžovou pohovkou je výstřední a krásný zároveň. Je stejnou postavou seriálu jako kterýkoli z členů rodiny.

Dům Simpsonových: Od kresby k životu

Všimli jste si někdy, jak se v průběhu let nenápadně měnilo uspořádání domu Simpsonových? Přesto se vám vždycky zdá tak povědomý. Od kuchyňských dlaždic až po domek na stromě na dvorku - každý detail se fanouškům vryl do paměti. V tom je krása nostalgie - každé zákoutí má svůj příběh a teď je řada na vás, abyste vyprávěli ten svůj.

Představte si to: vaše rodinná fotografie přetvořená v kreslený obraz stejně jako stojící rodinka Simpsonových před jejich domem, která zachycuje živost a humor seriálu Simpsonovi. Přesně to nabízíme. Váš rodinný portrét přetvořený s nádechem springfieldského rozmaru se stane místem, o kterém se bude mluvit, a cennou vzpomínkou.

Dům Simpsonových poznáte podle barev

Jakmile si představíte dům Simpsonových, existují specifické barvy, které si s ním okamžitě spojíte. Růžová, hněda a modrá jsou víc než jen odstíny, jsou plátnem, na kterém je namalován příběh rodinného života, který je jedinečný a zároveň příbuzný. Tyto barvy by mohly být paletou pro váš vlastní portrét s tématikou Simpsonových.

Jsou to drobné detaily, které skutečně dělají rozdíl. Vezměte třeba v úvahu plechovky piva Duff, saxofon od Lízy nebo dokonce svého domácího psa rozvaleného na podlaze - to jsou prvky, které skutečně vystihují podstatu Simpsonových. To jsou osobní detaily, díky nimž váš portrét z fotky ve stylu Simpsonových vynikne.

Portrét Simpsonovi Dům

A co místnosti v domě?

Každá místnost v domě Simpsonových má svůj vlastní charakter a odráží osobnost člověka, který v ní tráví nejvíce času. Margeina kuchyň je pomníkem domácnosti, zatímco Lizin pokoj je útočištěm jejích intelektuálních zájmů. I váš dům má tyto příběhy a váš osobní portrét Simpsonových to může ukázat.

Uvnitř Lízina světa: Nahlédněte do mysli začínajícího zázračného dítěte. V seriálu není Lízin pokoj pouhým pokojem, je to útočiště. Hromady knih, glóbus a všudypřítomný saxofon. A teď se zamyslete nad svým vlastním domem. Jaké předměty charakterizují váš soukromý prostor? Je to kytara v rohu, plátno připravené k malování nebo police plná cenných románů?

Zahrnutím těchto osobních prvků do svého simpsonovského portrétu můžete zachytit podstatu osobnosti každého člena rodiny. Jde o to vzít tyto charakteristické rysy a převést je do kreslené podoby, a to až do nejmenších detailů.

Homerův přístav: Homer si nejraději hoví na pohovce přímo před televizí s plechovkou piva Duff Beer na dosah ruky. Je to jeho pohodlí, ale také svědectví o zmatku, který se v domácnosti Simpsonových často odehrává. Váš rodinný portrét může zachycovat stejnou směs podobnosti a zmatku. Možná je to hora hraček v rohu nebo útulná deka, která už má svá nejlepší léta za sebou - to jsou detaily, které proměňují dům v domov.

Při tvorbě portrétu se u nás na MůjPortrét.cz postaráme o to, abychom zachytili ducha „homerského koutku“ vaší rodiny a vytvořili vizuální vyprávění, které bude vtipné i dojemné.

Springfieldská architektura

Springfield je město plné vizuálních vtipů a architektonických zvláštností. Jeho budovy, jako je například dům Simpsonových, jsou rozkošně nesourodé, a přesto okamžitě rozpoznatelné. I váš domov má své zvláštnosti a kouzla. Co kdybyste se na něj mohli podívat z perspektivy chaotického designu Springfieldu?

Jak si váš dům stojí v porovnání se Simpsonovými?

Vyfoťte si svůj dům a podívejte se, jak opravdu vypadá. Je vidět vaše garáž stejně tak jako u domu Simpsonových? Máte domácího mazlíčka, kterého chcete mít na fotografii? Nějakou zvláštní poštovní schránku? Pobavte se s rodinou tím, že se pokusíte najít na svém domě věci, které by mohly být podobné s domem anebo úplně odlišné s domem Simpsonových.

Nejde jen o to hledat společné rysy, ale také přijmout to, co vaši rodinu odlišuje. Možná máte na zahradě trpaslíky anebo fontánku. U vchodu dva sedící lvy nebo truhlíky plné květin na parapetu oken. A všechny ty věci vyprávějí váš příběh. To jsou detaily, díky kterým bude portrét Simpsonových skutečně váš.

Nejdůležitější je ale bavit se. Simsnovi jsou přece seriál, který vyvolává smích, a váš portrét by měl přinášet stejnou radost. 

Vytvořte si osobní portrét Dům Simpsonových

Pojďme si říct, jak můžete vše, co bylo napsáno, zařadit do svého  obrazu podle Simpsonových 

Je opravdu okouzlující vidět svou rodinu na obrázku, jak žije ve Springfieldu. Je to jedinečná kombinace uměleckého zpracování, vzpomínek a individualizace. Je to moderní a zároveň vkusné Zde je návod, jak můžete toto okouzlení vyjádřit:

- Vyberte rodinnou fotografii, která dokonale vystihuje jedinečnost vaší rodiny.
- Zvolte prostředí. Bude to ikonický dům Simpsonových anebo váš vlastní dům nakreslený ve stylu Simsnovi?
- Zvažte detaily, které váš dům charakterizují? Nezapomeňte je zahrnout.

Pomocí těchto prvků vytvoříme portrét podle fotky, který je víc než jen obrázek - je to vyprávění, snímek vašeho života, který odráží, kdo jste, s příchutí Simpsonových.

Až vám portrét dorazí zarámovaný na práh vašeho domu, budete vědět, že máte něco výjimečného. Umělecké dílo, které je stejně jedinečné jako vaše rodina.

Vytvoření kresleného uměleckého díla z vaší fotografie

Je to jednoduchý proces. Stačí, když nám při objednávce nahrajete fotografii a konkrétní údaje, a my se postaráme o zbytek. Naši umělci jsou experti na zachycení podoby a její převedení do osobitého stylu Simpsonových. 

Představte si to - vaše rodina, navždy zobrazená v kreslené podobě. Je to dárek, který bude věčný. 

Jste připraveni přenést kousek Springfieldu do vašeho domů? Klikněte ZDE pro zakoupení služby a začněte pracovat na svém vlastním portrétu Simpsonových. Koneckonců, kdo by nechtěl být součástí nejikoničtější kreslené rodiny na světě?

Vytvoření zdi slávy s tématikou Simpsonových

Proč se omezovat pouze na jeden portrét? Postavte si zeď slávy, která bude vyprávět o cestě vaší rodiny prostřednictvím sledu událostí ve stylu Simpsonových. Je to zábavná metoda, jak si připomenout úspěchy a vzpomínky, a to vše ze zábavného pohledu nejoblíbenější americké animované rodiny. Nechte se pak namalovat jako Simpsonovi na gauči anebo v hospodě u Vočka ve stylu Simpsonovi bar. Anebo máte chuť na něco romantickéhe ve stylu Simpsonovi pro zamilované?

Přitažlivost Simpsonových jako zobrazení rodinného života

Představte si to: po letech se podíváte na svůj portrét Simpsonových a vzpomenete si na tento časový okamžik, smích a lásku, která naplnila váš domov. Je to způsob, jak zachytit prchavé životní okamžiky a natrvalo si je zapsat do srdce a na portrét.

Jste připraveni postavit se před dům, posadit se na nejslavnější pohovku na světě? Chcete bydlet vedle Flandera nebo si vychutnat Duff Beer u Vočka? Pak nečekejte. Klikněte ZDE pro zakoupení služby a začněte cestu, díky níž se vaše rodina stane součástí odkazu Simpsonových.

 

Pokud se vám článek líbil, můžete si přečíst ještě jeden, který pojednává o dalším stylu vhodném k nakreslení: Malovaný Obraz z Fotografie Simpsonovi na gauči

Zdroje použité v článku:

1.The Simpsons house
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Simpsons_house
2.Custom Simpson Style Family Portrait
https://www.makemecartoons.com/pages/custom-simpsons-art

Číst článek
Role humoru v Karikaturách: Vyvážení zábavy a respektu
Role humoru v Karikaturách: Vyvážení zábavy a respektu

Karikatury jsou zvláštní kombinací humoru a kreativity a představují účinný způsob, jak vyjádřit pochvalu i kritiku. Nejsou to jen komické obličeje; je to typ vizuálního vyprávění, které může vyznamenat, zesměšnit nebo jen potěšit. Tajemství dobré karikatury spočívá v nalezení dokonalé rovnováhy mezi humorem a respektem.

Jaké témata článek obsahuje:

 • Seznámení se s karikaturami: Nejde jen o groteskní obličeje: Úvod do světa karikatur, který ukazuje, že nejsou jen o přehnaných tvarech obličejů, ale slouží jako nástroje vizuálního vyprávění.
 • Vizuální satira: Karikatury jako prostředek pro satirické komentáře, které s humorem a ironií kritizují současné společenské a politické otázky.
 • Techniky komických ilustrací: Rozmanité techniky, které karikaturisté využívají k vyvolání smíchu, včetně přehánění, absurdit a ironie.
 • Vizualizace humoru: Jak karikatury využívají stylistické prvky a umění pro zábavné a humorné vyjádření.
 • Načasování v umění: Umění načasování v karikaturách, ukazující, jak je správný moment klíčový pro zesílení humorného efektu.

Umění karikatury: Protnutí humoru a řemeslné zručnosti

Poznejte karikatury: Není to jen o hloupých tvářích

Podstatou karikatur je umělecké ztvárnění, při kterém jsou určité rysy přehnané, aby se zdůraznila podstata předmětu. Nejde však jen o zvětšení něčího nosu nebo rozšíření úsměvu. Jde o identifikaci jedinečné vlastnosti, která dělá člověka tím, kým je, a o její zvětšení způsobem, který je rozpoznatelný a zábavný zároveň. To vyžaduje velký smysl pro detail a dobrou znalost lidských rysů.

Síla humoru ve vizuálním sdělení

Základem karikatury je humor. Poskytuje umělcům platformu pro kritiku společnosti, politiky a lidského chování způsobem, který může být přijatelnější a silnější než samotná slova. Dobře provedená karikatura dokáže sdělit poselství nebo názor, aniž by pronesla jediné slovo, a to pomocí vizuálních podnětů a humoru, které zaujmou publikum a podnítí ho k zamyšlení.

Metody humorného ztvárnění v karikaturách

Humor je osobní zkušenost, ale v karikatuře existují určité metody, které obecně mohou vyvolat smích nebo úsměv. Klíčem k úspěchu je vytipovat nejjedinečnější rysy vašeho subjektu a poté je přehnat do humorné míry, aniž byste ztratili podobnost. Může se jednat o fyzickou charakteristiku, známý zvyk nebo dokonce běžné oblečení. Cílem je vytvořit hravé, ale zároveň uctivé vyobrazení subjektu.

Přehánění a vyjadřování: Základy karikaturního humoru

Přehánění a exprese jsou dva hlavní základy karikaturního humoru. Jsou to nástroje, které mění běžný portrét v komediální umělecké dílo. Přehánění spočívá v identifikaci nejvýraznějších rysů objektu a jejich zvětšení, přičemž je třeba zachovat rozpoznatelnost obrazu. Exprese však spočívá v zachycení obvyklých výrazů nebo emocí subjektu a jejich zobrazení zesíleným, dramatickým způsobem.

Načasování aneb kdy přidat na humoru?

Podobně jako v komedii je i v karikatuře klíčové načasování. Rozhodující je pochopit, kdy přidat vizuální pointu a kdy se naopak zdržet. Zde je důležitý váš instinkt umělce. Musíte vycítit rytmus svého díla a vnést do něj humor ve správný čas, aby výsledné dílo bylo stejně poutavé jako vtipné.

Dobromyslný humor: Respekt bez zesměšňování

Humor v karikaturách nemusí být urážlivý. Může být poctou osobnosti, zvláštnostem a úspěchům člověka. Nejlepší karikatury jsou ty, které mohou připadat vtipné i osobám, které je vnímají spíše jako formu přátelského škádlení než jako ostrou kritiku. Tento dobromyslný humor vytváří spojení mezi umělcem a kreslenou osobou a výsledkem je často dílo, které je ceněno po celý život.

Karikatura Černobílá_1

Tvorba karikatur: Vyvažování

Tvorba karikatur je delikátní umělecká forma, která zahrnuje vyvažování dvou zdánlivě protichůdných cílů: vytvoření humoru a zároveň zachování respektu. Toto vyvažování je to, co dělá karikaturu tak složitou a obohacující uměleckou formou. Umělec musí mít hluboké pochopení pro humorné aspekty svého předmětu, ale musí také vědět, kde je hranice, aby humor nenarušil důstojnost kreslené osoby.

Udržování rovnováhy: Míchání humoru a respektu

Udržení rovnováhy je proto nesmírně důležité. Vyžaduje to hlubokou znalost tématu a kontextu, v němž bude karikatura vnímána. Fungující karikatura je taková, která dokáže vyvolat úsměv nebo smích a zároveň zachovává důstojnost. Je to tenká hranice mezi humorem a úctou, kdy umělec musí hrát roli satirika i diplomata.

Praktické příklady karikatur z ulice

Příkladem jsou umělci v zábavních parcích nebo v ulicích měst, kteří dokážou vytvořit karikatury, které jsou lichotivé a vystihují podstatu osoby, aniž by ji urážely. Je to důkaz, že karikatury mohou být vtipné a zároveň uctivé, pokud jsou provedeny pečlivě a zručně.

Reakce diváka na kreslenou karikaturu

Karikatury mohou být diváky interpretovány mnoha různými způsoby. To, co jednomu může připadat vtipné, jiný nemusí vůbec zaregistrovat. Je na umělci, aby předvídal a formoval reakci diváka a zajistil, že vtip vyzní tak, jak má. To vyžaduje nejen umělecký talent, ale také znalost kulturního a společenského prostředí, v němž bude karikatura vnímána.

Odhalení záhady: Co dělá karikaturu vtipnou?

Co dělá karikaturu vtipnou? Obvykle je to překvapivý zvrat nebo chytré zobrazení zažitého jiným způsobem. V případě karikatur to může být způsob, jakým si autor pohrává s velikostí nebo jak do nich zahrne chytrou vizuální metaforu. Znalost prvků, které vyvolávají smích, může umělci pomoci při vytváření karikatur, které jsou silné a milé zároveň.

- Nečekané kombinace
- Přehnaně zdůrazněné rysy, které zvýrazňují charakter postavy
- Vizuální alegorie, které vyprávějí příběh

Další vtipné karikatury najdete tady: Karikatura ve stylu Simpsonových - Originální dárek pro každou příležitost

Ctění různých chutí různorodého publika

Je zásadní mít na paměti, že humor je osobní a to, co jednoho člověka pobaví, může jiného urazit. Karikaturisté musí na tomto nebezpečném území postupovat opatrně a mít na paměti různý vkus různorodého publika. To neznamená zmírnění humoru, ale spíše jeho přizpůsobení tak, aby byl promyšlený nikoho silně neurazil.

Příprava pro nastupující generace karikaturistů

Pro jednotlivce, kteří mají zájem ponořit se do oblasti karikatury, je třeba osvojit si některé důležité dovednosti a metody. Nejdůležitější je schopnost pozorovat a zachytit ducha svého objektu. Musíte si také vypěstovat solidní znalosti kompozice, barev a práce s linkami. Především si však musíte vypěstovat schopnost navázat prostřednictvím svých děl kontakt s publikem.

Klíčové schopnosti a taktiky pro budoucí umělce

Zde je několik schopností, na které byste se měli zaměřit, pokud chcete být dobří v karikatuře:

- Ostrý smysl pro detail, abyste skutečně vystihli charakter subjektu.
- Znalost lidské anatomie, abyste mohli přesně přehnat rysy.
- zvládnutí různých výtvarných prostředků
- Schopnost zaujmout a rezonovat s publikem

Mějte na paměti, že cesta k výjimečnému karikaturistovi je cestou neustálého učení a praxe. Zdokonalujte své umění a neváhejte dát vyniknout svému osobitému stylu.

Hledání vlastního stylu kresby

Když se začnete věnovat umění karikatury, je nezbytné najít svůj vlastní styl kresby. To znamená, že svůj individuální umělecký styl smícháte se zavedenými konvencemi karikatury. To není něco, co se stane okamžitě. Je to proces, který se vyvíjí tak, jak zkoušíte různé metody, učíte se z toho, co funguje a co ne, a zjišťujete, co oslovuje vaše diváky.

Jako umělec byste měli zvýrazňovat to, co vás činí jedinečnými. Ať už máte talent na používání zářivých barev, zvláštní způsob přidávání stínů nebo konkrétní tah, kterým jste známí, měly by být zahrnuty do vaší karikaturní identity. Je sice důležité učit se od mistrů, ale jejich kopírováním nevyniknete. Je to váš osobitý styl, který učiní vaši práci nezapomenutelnou a žádanou.

V první řadě mějte vždy na paměti důstojnost tohoto umění. Karikatura má hlubokou historii a vlastní soubor nevyslovených zásad. Je nezbytné tyto normy pochopit, než je budete moci úspěšně překroutit nebo upravit tak, aby vyhovovaly vašemu stylu. Toto zdvořilé uznání umění vám pomůže nejen v rozvoji jako umělci, ale také zajistí, že vaše práce bude vnímána jako součást dlouholeté tradice karikatury.

Více inspirace hledejte na MůjPortrét.cz

Karikatura z fotky

Spolupráce s modelem: Klíčové rady pro efektivní karikaturu

Vytvoření karikatury, která vystihuje vtip a duši vašeho modelu, je kombinací kreativity a preciznosti. Vyžaduje hluboké pochopení jeho identity a toho, co ho pohání. Bez ohledu na to, zda se jedná o slavnou osobnost, postavu z historie nebo člověka naproti vám u stolu, je zásadní sledovat charakteristiky jeho tváře, výrazy a aspekty osobnosti.

Seznámení s předmětem: Význam hloubkového výzkumu a porozumění tématu

Výzkum nespočívá pouze ve zkoumání fotografie vašeho předmětu. Jde o to jít dál než na povrch. Jaké je jejich charakteristické chování? Jakými anekdotami jsou proslulí? Tyto komplexní znalosti mohou posloužit jako zdroj inspirace pro vaši karikaturu a učinit humor významnějším a šitým na míru.

Pokud například kreslíte karikaturu slavného dirigenta, můžete přehnat jeho ruce, abyste zdůraznili jeho hudební dovednosti, nebo zakomponovat vizuální prvky, jako je na míru šitý frak nebo dlouhou taktovku. Tím dáte najevo, že rozumíte nejen jejich fyzickým vlastnostem, ale také jejich podstatě.

Jde také o pochopení osobnosti subjektu. Jsou známí svým hlasitým smíchem, vážným chováním nebo výstředním smyslem pro módu? Tyto poznatky vám mohou být vodítkem při rozhodování, které rysy přehnat a které aspekty jejich osobnosti zdůraznit.

Nezapomeňte vzít v úvahu prostředí. Karikatura na oslavu odchodu do důchodu může zdůraznit profesní úspěchy a záliby dané osoby, zatímco karikatura na oslavu narozenin může vyzdvihnout její vášeň pro poznávání nebo zálibu ve sladkostech. Kontext může pomoci přizpůsobit humor dané události.

Humor v obrazech: Jak vytvořit vizuální vtip

Vyjádřit humor v obrázku je delikátní úkol. Nestačí jen zobrazit něco vtipného, obrázek musí vyprávět vtip. To může znamenat vytvoření vizuální pointy nebo vytvoření situace, která si hraje se známými vlastnostmi objektu. Humor musí být jasný a okamžitý, aby divák vtip okamžitě pochopil.

Etika karikatury: odpovědnost umělce

Jak se říká, s velkou mocí přichází i velká odpovědnost. To platí zejména pro karikaturisty. Obrázky, které vytvoříte, mohou ovlivnit názory, vyvolat silné emoce a dokonce formovat pověst. Je velmi důležité uvědomit si potenciální vliv, který může mít vaše dílo na subjekt i na diváky.

Pochopení důsledků: Vliv jednoho obrazu

Jedna karikatura může sdělit množství sdělení. Může být symbolem cti nebo ublížení, humoru nebo debaty. Jako karikaturista musíte mít na paměti, jaká sdělení vydáváte a jaké možné reakce mohou vyvolat. Vždy přemýšlejte o účincích svých výtvorů a snažte se najít rovnováhu mezi tvůrčí svobodou a morální povinností.

Například karikatura s dobrými úmysly, která neúmyslně podporuje stereotyp, může být spíše škodlivá než prospěšná. Je velmi důležité uvědomovat si kulturní citlivost a vyvarovat se utvrzování negativního vnímání nebo pojmů. Cílem je podnítit u publika přemýšlení a smích, nikoliv šířit škodlivé představy nebo vyvolávat pohoršení.

Umělecká odpovědnost: Co se stane, když to přeženete?

Pro každého umělce je zásadní znát své hranice a důsledky jejich překročení. V případě karikatury může překročení hranic vést ke ztrátě publika, poškození image a potenciálním problémům se zákonem. Je nezbytné sebekontrolovat a zaručit, že vaše přání pobavit nepřeváží nad nutností respektovat ostatní.

Mějte na paměti, že humor v karikaturách by nikdy neměl být na úkor něčí důstojnosti nebo osobní pohody. Pokud se někdy přistihnete, že pochybujete o tom, zda nějaká kresba karikatury nepřekračuje hranice, je dobré udělat krok zpět a přehodnotit ji. Užitečný úhel pohledu může nabídnout také získání podnětů od důvěryhodných kolegů a kamarádů.

V konečném důsledku je karikatura uměleckou formou, která by měla inspirovat, bavit a podněcovat k zamyšlení, nikoli ponižovat nebo zlehčovat. Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit, aby vaše umění mělo i nadále pozitivní vliv na svět humoru i mimo něj.

Pokud vás tento článek zaujal a rádi byste si přečetli další zajímavé informace ze světa karikatur máme pro vás průvodce kreslením karikatur, kterého najdete pod tímto odkazem:


Karikatury z fotografií: Podrobný průvodce kreslením karikatur

Číst článek
Fotoobraz na plátně jako Dárek: Jak vybrat správnou Fotku?
Fotoobraz na plátně jako Dárek: Jak vybrat správnou Fotku?

Výběr ideální Fotky pro Dárek na FotoObraz

Výběr ideální fotografie pro dárek vyžaduje přemýšlení a kreativitu. Ať už se jedná o ceněný rodinný portrét, snímek z nezapomenutelné dovolené nebo krásnou krajinu Přeměnou těchto fotografii na fotoobraz lze vytvořit promyšlený a osobní dárek.

 Z MůjPortrét.cz vám přinášíme aktualizované tipy jak vybrat a připravit vhodnou fotku pro fotoobraz na plátně, které potěší každého obdarovaného.

1. Výběr správné fotografie pro dárek

Výběr správné fotografie je zásadní. Zvažte k jaké příležitosti fotku vybíráte: svatební fotografie pro dárek k výročí, fotografie z dětství pro rodiče k narozeninám nebo třeba malebný záběr z nedávného výletu pro přítelkyni, která ráda cestuje nebo dokonce velmi oblíbený fotoobraz pro pejskaře. Snímek by měl být nejen výstižný, ale také kvalitní. Ujistěte se, že fotografie má vysoké rozlišení, aby se na větších plátnech nezdála rozpixelovaná.

Fotoobraz na plátně

2. Kvalita tisku souvisí s kvalitou fotky

Kvalitu tisku na plátno určuje několik faktorů včetně rozlišení obrazu a typu použitého plátna. Pro dosažení nejlepších výsledků používejte obrázky s minimálním rozlišením 200 DPI. Kvalitní materiál plátna a inkoust také hrají významnou roli v tom, aby tisk vydržel dlouhá léta bez vyblednutí.

A ještě k hodnotě 200 DPI:

Toto číslo určuje kvalitu obrázku určeného k tisku, přičemž DPI znamená "dots per inch" (body na palec). Číslo 200 DPI znamená, že na každý palec tiskové plochy připadá 200 bodů (pixelů). Toto rozlišení je považováno za minimální standard pro tisk, který zajistí, že obrázek bude mít dostatečnou kvalitu pro běžné použití, jako jsou například fotoobrazy. Vyšší DPI znamená vyšší rozlišení a tím lepší detail a ostrost obrázku, což je obzvláště důležité při tisku na velké plochy, kde nižší rozlišení by mohlo vést k rozmazání nebo pixelaci obrazu.

3. Možnosti úprav designu fotografie a přizpůsobení

Pomocí softwaru pro úpravu fotografií můžete vylepšit barvy, upravit jas nebo přidat umělecké efekty, aby obrázek vynikl. Mnoho online platforem nabízí nástroje, které vám pomohou přizpůsobit tisk na plátno, včetně možností rámečků, velikostí a dokonce i kolážového uspořádání, pokud chcete do dárku zahrnout více fotografii.

Adobe Photoshop - Jeden z nejznámějších a nejpokročilejších nástrojů pro úpravu obrázků, který nabízí rozsáhlé možnosti pro úpravu barev a mnoho dalších funkcí. Adobe Photoshop

GIMP (GNU Image Manipulation Program) - Volně dostupný software, který nabízí mnoho funkcí pro úpravu obrázků, včetně nástrojů pro úpravu barev. GIMP

Corel PaintShop Pro - Další profesionální nástroj pro úpravu fotografií, který poskytuje uživatelům pokročilé nástroje pro úpravu barev a efekty.
Corel PaintShop Pro

Adobe Lightroom - Ideální pro fotografy, kteří chtějí rychle upravovat a spravovat velké množství fotografií, včetně úpravy expozice a barev.
Adobe Lightroom

Capture One - Profesionální software pro úpravu fotografií známý svou schopností přesně spravovat barvy a detaily.
Capture One

4. Fotografie z telefonů až na plátno

Mnoho krásných a působivých fotografií dnes pochází z chytrých telefonů. Před tiskem se ujistěte, že jsou tyto fotografie dostatečně kvalitní. V případě potřeby zvažte vytvoření koláže z několika snímků, abyste vytvořili působivější dílo, pokud mají jednotlivé fotografie nižší rozlišení.

5. Fotografie ze sociální médii pro Fotoobraz na plátně

Fotografie ze sociálních médií lze také použít pro tisk na plátno, i když mohou vyžadovat úpravu kvality. Před tiskem vždy zkontrolujte rozlišení fotografií a v případě potřeby je vylepšete pomocí editačního softwaru.

6. Kontrola kvality fotografií před tiskem

Před finalizací tisku použijte funkce kontroly kvality, které jsou k dispozici na většině webových stránek pro tisk fotoobrazů na plátno. Tyto nástroje ukazují, zda nahraná fotografie splňuje požadavky na kvalitu pro zvolený rozměr plátna. Hledejte indikátory, jako je zelené zaškrtnutí nebo smajlík, které potvrzují, že kvalita obrazu je odpovídající.

Mohlo by vás také zajímat: Kolik stojí ručně malované obrazy z fotky?

7. Prezentace a balení dárku

Prezentace dárku může významně zvýšit  výsledný doje. Při darování fotoobrazu jako dárku může jeho prezentace a promyšlené přizpůsobení výrazně posílit jeho emocionální dopad. Pěkné pocity může například vyvolat přidání personalizované poznámky vysvětlující, proč jste vybrali právě tuto fotografii.

Zde se dozvíte, jak se může darování fotoobrazu na plátně proměnit v nezapomenutelný zážitek. Co je pro to možné udělat?

Elegantní rámování: První dojem

Rám kolem plátna může pozvednout jeho vzhled a udělat z něj nejen osobní dárek, ale také umělecké dílo vhodné do jakéhokoli interiéru. Vyberte rám, který doplní obraz a bude se hodit k domácímu stylu obdarovaného. Ať už se jedná o elegantní moderní rám pro městskou krajinu nebo rustikální dřevěný rám pro fotografii z venkova, správný rám může výrazně zvýšit vizuální přitažlivost vašeho darovaného fotoobrazu.

Dárkové balení na zakázku: Dárkové balení: přidání osobního vzhledu

Vlastní balení fotoobrazu připravuje půdu pro zážitek z přijetí dárku. Zvažte použití kvalitního balicího papíru nebo stylové dárkové tašky a přidejte osobní dotek pomocí ručně vyrobené visačky nebo dobře zvolené stuhy. Tento krok navíc ukáže darovanému, že jste do každého aspektu jeho dárku vložili myšlenku, lásku a péči.

Personalizované poznámky: Něco od srdce

Přiložení personalizované poznámky k výtisku na plátno může hluboce zvýšit jeho hodnotu jako dárku. Podělte se o to, proč jste si vybrali právě tuto fotografii nebo jaké vzpomínky vám vyvolává. Plátno se tak může stát něčím víc než pouhým dárkem; stane se příběhem, společnou vzpomínkou mezi vámi a obdarovaným.

Odhalení dárku: Udělejte z něj výjimečný okamžik

Zvažte okamžik samotného předání dárku. Odhalení fotoobrazu ve zvláštním prostředí, třeba během rodinného setkání nebo klidné osobní chvíle, může učinit dárek ještě nezapomenutelnějším. Pokud je to možné, zavěste plátno předem na místo, kde ho plánujete prezentovat, aby bylo krásně vystavené, až ho obdarovaný poprvé uvidí.

Zaměřením se na tyto aspekty můžete z obyčejného fotoobrazu na plátně vytvořit promyšlený, nezapomenutelný dárek, který vyjadřuje osobní vztah. Každý prvek, od výběru rámu až po prezentaci, přidává vašemu dárku další vrstvy hodnoty, díky nimž si ho budete vážit po mnoho let.

8. Pokyny pro péči a zavěšení Fotoobrazu na zeď

Poskytnutí pokynů k péči spolu s dárkem zajistí, že obdarovaný bude vědět, jak plátno správně udržovat. Mohou zahrnovat tipy na nejlepší místa pro zavěšení plátna na zdi, aby nedošlo k poškození slunečním zářením, a jak jej čistit, aniž by došlo k poškození obrazu. Správná péče pomůže zachovat plátno v co nejlepším stavu, takže váš dárek vydrží déle.

9. Užívání Fotoobrazu po celý rok

Povzbuďte obdarovaného, aby fotoobraz na plátně vystavil na viditelném místě, kde se z něj bude moci těšit po celý rok. Nebude to jen dekorace, ale stálá připomínka milého zážitku nebo milovaného výhledu.

Čtěte také: Jak objednat portrét na zakázku z fotografie?

Číst článek
Proměňte svou rodinnou fotografii v portrét Simsnovi
Proměňte svou rodinnou fotografii v portrét Simsnovi


Jste zvědaví, jak by vaše rodina vypadala jako postavy ze slavného seriálu Simsnovi? Naše unikátní služba nabízí právě to – přemění vaši rodinu na obraz z tohoto legendárního animovaného světa. Tato proměna není nic obyčejného; je to kreativní proces, který spojuje vaši rodinnou podobu a rysy se známým stylem Simsnovi.

Jak proměnit vaši rodinu ve hvězdy seriálu Simsnovi?

Představte si svou rodinu oblečenou v zářivě žlutých barvách, posedávající na slavném gauči Simsnových nebo před domem Simsnových. Nebo byste raději viděli rodinu na výletě na pláži nebo před jiným zvoleným pozadím na přání? Naši umělci vytvářejí každý portrét tak, aby odrážel jedinečný styl Simsnových, zároveň ale přidávají prvky, které odkazují na charakter a vazby vaší rodiny.

Nejoblíběnější rodinné styly jsou:

Simpsonovi Gauč
Simpsonovi Dům
Simpsonovi Vlastní Pozadí

Rychlá a jednoduchá cesta k rodinnému portrétu ve stylu Simsnových

S naším jednoduchým objednávkovým procesem stačí zaslat kvalitní fotografii vaší rodiny. Během dvou dnů naši talentovaní umělci přetvoří vaši rodinu do roztomilých postav ve stylu Simsnovi a vy obdržíte personalizovaný rodinný portrét. Tento portrét není pouze ilustrací; je to zachycení kousku vašeho rodinného života v milovaném stylu Simsnových.

Objednat obraz Simsnovi můžete kliknutím na tento odkaz: Portrét jako Simpsonovi

Vystavte nový obraz Simsnovi u vás doma

Když proměníte svou rodinu v postavy Simsnových, nezískáte jen osobní rodinný portrét, ale také láskyplný suvenýr z jednoho z nejoblíbenějších animovaných seriálů všech dob. Vystavte si váš portrét ve stylu Simsnových doma a přidejte trochu humoru, nostalgie a nezaměnitelného kouzla Simsnových do vašeho interiéru.

Simsnovi - Ideální dárek pro každou příležitost

Hledáte originální dárek? Náš personalizovaný rodinný portrét ve stylu Simsnovi je jistotou, jak potěšit každého fanouška Simsnových. Tento portrét nejenže uchovává ducha seriálu, ale také ukazuje rodinu obdarovaného v úplně novém světle jako poctu jedné z nejslavnějších televizních rodin. Jeho trvalá přitažlivost zaručuje, že bude ceněn po mnoho let. Nejde jen o dárek, je to téma ke konverzaci, které zaručeně vykouzlí úsměv na tvářích návštěvníků a vyvolá otázky o jeho původu.

MůjPortrét.cz - Karikatura ve stylu Simpsonů originální dárek pro každou příležitost

Nezapomenutelný suvenýr, jen pár kliknutí od vás

Přestože jsou tyto portréty vysoce kvalitní a personalizované, ceny začínají již od 890 Kč, nyní dokonce ve speciální akci od 757 Kč. Tato skromná investice přináší neocenitelné umělecké dílo, které vyvolává radost a utváří exkluzivní vztah s jednou z nejslavnějších televizních ság všech dob.

Pokud budete chtít s čímkoli poradit, obraťte se na nás. My v MůjPortrét.cz uděláme vše pro vaši spokojenost.

A pokud si chcete o karikatúře ve Stylu Simsnových přečíst ještě více, tak tady je obsáhlejší článek:
Karikatura ve stylu Simpsonových - Originální dárek pro každou příležitost

Číst článek
Kresby Tužkou: Průvodce kreslením Portrétů z Fotografií
Kresby Tužkou: Průvodce kreslením Portrétů z Fotografií

Pokaždé, když držíte v ruce tužku, nejde jen o skicování, ale o vytvoření okamžiku, o zachycení ducha charakteru člověka. Kresba tužkou je hrou světla a stínu, harmonií linií a textur, která může vyprávět příběh stejně živě jako jakákoli fotografie. Vydejme se společně s MůjPortrét.cz na toto dobrodružství a proměňme fotografie v nadčasové kresby tužkou.

Zachycení ducha portrétů tužkou podle fotografie

Začněme s vašimi malířskými potřebami. Ať už jde o kuchařské nože nebo mechanické klíče, malířské nástroje, které používáte, mohou mít velký význam. Nepotřebujete celý obchod s uměleckými potřebami, ale několik dobrých základních věcí vás připraví na úspěch.

Sestava malířských potřeb

Když se chystáte kreslit portrét tužkou, budete chtít mít po ruce různé tužky. Pokud budete mít k dispozici škálu od 2H do 6B, budete schopni vytvořit vše od lehkých, jemných linií až po hluboké, tmavé stínování. Chtělo by to mít také dobrou gumu. Ta neslouží jen k opravě chyb - můžete ji použít i k vytváření světel a textur. A samozřejmě budete potřebovat papír. Nejlépe vám poslouží papír na kreslení se střední strukturou. Dobře se na něm drží grafit a snadno na něm vytvoříte hladké stínování.

Škála tužek od 2H do 6B je součást širšího mezinárodního systému značení tvrdosti tužek. Toto značení určuje, jak tvrdý nebo měkký je grafit uvnitř tužky a jaký typ stopy zanechává na papíře.

H (Hard) - Tvrdý: Tužky označené "H" mají tvrdší grafit, který zanechává světlejší stopy. Čím vyšší číslo před "H" (například 2H, 3H atd.), tím je grafit tvrdší a stopa tužky světlejší. Tyto tužky se hodí pro technické kreslení nebo práci, kde je potřeba precizní a jemné linie.

B (Black) - Měkký: Tužky označené "B" mají měkčí grafit, který zanechává tmavší a širší stopy. Čím vyšší číslo před "B" (například 2B, 4B, 6B atd.), tím je grafit měkčí a stopa výraznější a tmavší. Měkčí tužky jsou oblíbené mezi umělci pro skicování a stínování, kde je žádoucí bohatý a hluboký tón.

F (Fine): Toto značení se používá pro tužky, které jsou někde mezi H a B kategoriemi. Tužka s označením "F" zanechává poměrně jemnou a přesto dostatečně tmavou stopu.

HB: Tužka HB je výchozí a nejběžnější tvrdost tužky, která je vyvážená mezi tvrdostí "H" a měkkostí "B". Je ideální pro všeobecné psaní a kreslení.

Více informací najdete ZDE.

Toto značení umožňuje vybrat si tužku přesně podle vašich potřeb, ať už je to kreslení, psaní nebo technické účely. Takže:

 • Grafitové tužky od 2H do 6B
 • Kvalitní gumy, včetně hnětené gumy
 • Kreslicí papír se střední strukturou
 • Ořezávátko, aby byly tužky stále ostré
 • Míchací pahýly nebo tortilly pro hladké stínování

Hnětená guma se někdy také nazývá modelovací guma nebo mazací hmota. Kreslíři a umělci ji používají především pro kreslení portrétu tužkou, uhlíkem, nebo pastelem. Je to měkká, plastická guma, která se dá tvarovat do různých forem podle potřeby uživatele. Umožňuje velmi kontrolované mazání a upravování bez trvalého poškození uměleckého díla.

Na co můžete používat hnětenou gumu?

Mazání a opravy: Hnětená guma se používá k mazání a opravování čar při kreslení. Na rozdíl od běžných gum, hnětená guma neodstraňuje stopu úplně, ale spíše ji "přitahuje". To umožňuje umělcům jemně mazat a upravovat stopy na papíře bez toho, aby došlo k poškození papíru.

Stínování a zvýraznění: Umožňuje umělcům vytvářet světlé body nebo zvýraznění ve svých kresbách tím, že jemně odstraní vrstvy uhlíku nebo grafitu z papíru. To je ideální pro techniky stínování, kde umělec potřebuje gradace světla a stínu.

Tvarování: Díky své plastické povaze lze hnětenou gumu tvarovat do různých tvarů pro specifické účely, jako je například detailní mazání nebo vytváření jemných linií v kresbě.

Čištění: Kromě mazání lze hnětenou gumu také používat k čištění povrchu kresby od nechtěných stop prachu a špíny.

Výběr správné fotografie

A co fotografie, podle které budete kreslit? Jde o víc než jen o výběr pěkného obrázku. Hledejte jasné, kontrastní snímky s různými tóny. Dobré osvětlení fotografie vám pomůže vidět detaily a stíny, které jsou pro realistický portrét podle fotky klíčové.

Vyberte fotografii, která s vámi rezonuje, která má příběh, který toužíte ztvárnit tužkou. Mějte na paměti, že emocionální dopad portrétu začíná u původního snímku.

Až shromáždíte podklady a vyberete fotografii, můžete začít portrét skicovat. Proporce jsou pro rozpoznatelnost obličeje rozhodující, proto je důležité je správně zvolit.

Proporce a struktura: Jak zmapovat lidský obličej?

I když je každý obličej jiný, existuje několik obecných pravidel, která vám pomohou dosáhnout realistického zobrazení. Například oči se obvykle nacházejí uprostřed hlavy, ústa jsou v jedné třetině vzdálenosti od nosu a koutky úst jsou zarovnány se středem očí. Tato pravidla si zapamatujte, až začnete skicovat.

 • Oči se nacházejí v polovině obličeje
 • Ústa jsou umístěna v jedné třetině pod nosem
 • Koutky úst jsou v jedné linii se středy očí

Face

Pochopení anatomie obličeje

Při tvorbě portrétu podle fotky nestačí jen vědět, kde jsou na obličeji umístěny jednotlivé rysy, ale je třeba pochopit i strukturu pod kůží. Tvar lebky ovlivňuje tvar hlavy, svaly určují výrazy a vše pokrývá kůže. Základní znalost anatomie obličeje vám pomůže vytvořit portrét, který bude strukturálně přesný a živý.

Pokyny pro kreslení tužkou s přesnými proporcemi

Začněte nakreslením základního oválného tvaru hlavy. Poté nakreslete středem oválu svislou a vodorovnou čáru. Tyto čáry vám pomohou při umísťování očí, nosu a úst. Poté můžete začít zakreslovat ostatní rysy a nezapomeňte zkontrolovat jejich vzájemnou polohu.

Mějte na paměti, že v tomto kroku jde čistě o to, abyste proporce přiblížili, takže neváhejte provádět změny. Mazejte a překreslujte podle potřeby, dokud si nebudete jisti, že jsou proporce dokonalé.

Oživení linií: Techniky stínování

Jakmile jsou proporce nastavené, můžeme přistoupit ke stínování. Stínování tužkou dodává kresbě hloubku a mění ploché linie v trojrozměrný portrét.

Hledání světla a tmy

Dobře si prohlédněte svou fotografii. Podívejte se, kde se světlo dotýká obličeje a kde leží stíny. To jsou oblasti, které budou vodítkem pro vaši tužku a umožní vám vytvořit vrstvy grafitu, které dodají obličeji hloubku a objem.

Začněte jemnou tužkou a podle potřeby pomalu zesilujte tmavost. Tato metoda vám poskytuje kontrolu a umožňuje vytvářet plynulé přechody mezi světlými a tmavými částmi.

To je jen špička ledovce. Čtěte dál, protože se ponoříme do detailů, díky kterým vaše kresby tužkou ožijí a získají charakter, hloubku a cit. V následujících odstavcích probereme vše od toho, jak zachytit duši očima, až po zdokonalení závěrečných úprav, díky nimž váš portrét podle fotografie opravdu vynikne.

Jeden tip od nas na velmi oblíbený Styl Noiré. Jde o ručně malovanou kresbu tužkou podle vaší fotografie.

Přiblížení rysů obličeje

Když jsme zvládli základní proporce a techniky stínování, je čas zaměřit se na prvky, které dělají obličej jedinečným. Oči, nos a ústa jsou více než jen součásti obličeje; jsou to části, které vyprávějí příběh, které odhalují emoce a charakter.

Pohled do duše: Oči

Když se s někým setkáme, obvykle si jako první všimneme očí. Na portrétu je to příležitost udělat silný dojem. Začněte s celkovým tvarem, ale nezapomeňte, že nejsou jen jednoduchým oválem. Všímejte si jedinečných křivek očních víček a toho, jak řasy vytvářejí stín. Zde je návrh, jak se s nimi vypořádat:

 • Začněte tím, že načrtnete základní tvar očí a zohledníte jejich úhel a vzájemnou vzdálenost.
 • Poté se zaměřte na duhovku a zornici a ujistěte se, že jsou kulaté a správně umístěné pod víčky.

Mějte na paměti, že oči by měly vypadat, jako by skutečně viděly, ne jen tupě zíraly. Zde se vaše znalost světla stává nesmírně důležitou. Odrazy a hloubka, které dokážete v očích vytvořit, mohou portrét skutečně oživit.

Eyes

Dodání charakteru: Nosy a ústa

Když budeme pokračovat v cestě po tváři, zjistíme, že nos není jen pár nosních dírek a nosní můstek. Je to složitá struktura s řadou jemných rovin a kontur. Začněte světlými liniemi, abyste definovali tvar, a poté mu pomocí stínování dodejte formu, přičemž berte v úvahu zdroj světla, abyste zajistili přesné stíny.

Ústa jsou mocným nástrojem pro vyjádření emocí. Zakřivení rtů, hloubka koutků úst a linie, která je odděluje, přispívají k celkovému výrazu. Usmívá se osoba, kterou kreslíte, mračí se, nebo je snad její výraz spíše neutrální? I ta nejmenší úprava křivky úst může výrazně změnit celkový dojem z portrétu.

Oživení vlasů: Textura a pohyb účesu

Mnoho umělců považuje vlasy za složitou část kresby, ale nemusí tomu tak být. Místo toho, abyste vlasy vnímali jako jednotlivé prameny, uvažujte o nich jako o tvarech a stínech. Právě souhra světla a tmy dodává vlasům texturu a pohyb. Pomocí tužek vlasy vrstvíte a prolínáte, čímž jim dodáváte objem a pocit pohybu.

Nenechte se zahltit detaily. Místo toho se soustřeďte na to, jak jsou vlasy umístěny na hlavě, jak obkreslují obličej a kde jsou přirozené odlesky. Ty budou vodítkem pro vaši tužku při naznačování textury, místo abyste se snažili nakreslit každý jednotlivý vlas.

Vlasy

Proměna náčrtu: Přidání hloubky a rozměrů

Nyní, když se vaše portrétní skica skládá dohromady, je čas ji posunout na další úroveň přidáním hloubky a rozměru, díky čemuž na stránce skutečně vynikne. Zde se uplatní vaše schopnost efektivně stínovat a porozumění světlu.

Přidání rozměru pomocí stínování

Stínování není jen o tom, tlačit na tužku silněji, aby byly některé části kresby tmavší. Jde hlavně o to, pochopit, co kreslíte. Kde má postava lícní kosti? Jak vypadá tvar brady, je vydutá nebo naopak zapadlá? Snažte se pomocí postupně tmavnoucích a světlajících stínů tyto tvary na papíře vykouzlit. Při stínování vždycky myslete na to, odkud na scénu světlo padá a jak silné je.

Začněte se světlým základem stínování a pak pomalu přidávejte tmavší tóny. Díky tomu bude kresba vypadat reálněji a trojrozměrněji a vyhnete se výrazným liniím, které mohou způsobit, že kresba bude vypadat ploše.

Použití kontrastu a zvýraznění

Kontrast může vašemu portrétu z fotky dodat opravdu výrazný efekt. Když vedle sebe umístíte opravdu tmavé a velmi světlé oblasti, vznikne zajímavý vizuální kontrast, který upoutá pozornost na důležité rysy tváře. Použijte gumu, abyste z některých míst odstranili grafit a osvětlili je, a pro ztmavení stínů zase sáhněte po měkké tužce. Hra mezi světlem a tmou vašemu portrétu dodá realistický vzhled.

Mohlo by vás zajímat: Kolik stojí ručně malované obrazy z fotky?

Oživení portrétů tužkou: Jak na papír přenést emoce a charakter?

Nakonec nesmíme zapomenout na neuchopitelnou vlastnost, která dělá portrét tužkou skutečně jedinečným: osobnost a emoce kreslené osoby. Zde se uplatní vaše umělecké cítění. Pozorně si prohlédněte drobné detaily na referenční fotografii. Jsou na ní mírně zúžené oči? Jemná vráska na čele? To jsou detaily, které vyjadřují emoce.

Pomocí tužky můžete vytvořit různé jemné náznaky tím, že změníte tlak a směr tahů podle nálady. Ať už je to štěstí úsměvu nebo moudrost věkem ošlehaných vrásek, vaším cílem je zachytit podstatu osoby, nejen její fyzický vzhled.

Když se na své dílo díváte s odstupem, mějte na paměti, že každý portrét tužkou podle fotky, který vytvoříte, je příležitostí k učení. S každou nakreslenou tváří lépe pochopíte tvar, světlo a emoce. Neustále zdokonalujte své dovednosti, zůstaňte zvídaví a především se procesem oživování portrétů bavte.

Seznamte se s kreslenou osobou

Ještě než přiložíte tužku na papír, věnujte nějaký čas skutečnému studiu osoby na fotografii. Jaký má příběh? Jiskra v oku, vráska na čele nebo křivý úsměv mohou prozradit mnoho o jejich povaze. Tyto drobné detaily jsou rozhodující pro to, aby váš portrét získal osobitost a ožil. 

Závěrečné úpravy: Zjemnění a zdokonalení

Když si myslíte, že jste s portrétem téměř hotovi, udělejte krok zpět. Je snadné ztratit se v detailech, takže přezkoumání vaší práce z odstupu vám může poskytnout nový pohled. Podívejte se na svou kresbu tužkou jako na celek a zeptejte se sami sebe, zda vystihuje podobu a podstatu malované osoby.

Přichází tedy čas na doladění. V případě potřeby dolaďte kontrast, vymažte případné šmouhy a doplňte několik posledních detailů, díky kterým portrét vynikne. Zde je klíčová trpělivost a bystré oko. Nejste jen umělci, ale i puntičkáři, kteří dbají na to, aby každá část kresby tužkou byla dokonalá.

Hodnocení a úpravy

Při hodnocení svého portrétu z fotky buďte k sobě upřímní. Pokud se vám něco nezdá, neváhejte provést úpravy. Někdy může mít i ta nejmenší změna výrazný dopad. Může jít o drobnou změnu křivky rtů nebo sklonu obočí. Tyto poslední úpravy jsou zásadní pro přesné zobrazení portrétovaného.

Mějte na paměti, že portrét tužkou je víc než jen fotografie, je to zobrazení. Je zcela v pořádku, pokud vaše kresba není přesnou kopií fotografie. Nejdůležitější je, aby ztělesňovala podstatu a charakter dané osoby.

Doplňování textur a detailů

Díky texturám může portrét podle fotky vypadat živěji. Ať už jde o hladkost kůže, hrubost vousů, nebo hedvábnost vlasů, vše můžete na papíře naznačit různými tahy tužky. K vytváření těchto textur použijte techniky jako je prolínání, křížové šrafování nebo protahování. A nezapomeňte na význam negativního prostoru; občas je to, co necháte nepopsané, stejně důležité jako to, co zvýrazníte.

Nakonec věnujte pozornost detailům. Jsou odrazy v očích na správném místě? Jsou odlesky na rtech decentní? Právě tyto drobné prvky jsou rozdílem mezi dobrým a skvělým portrétem.

Umělecký vývoj: Síla praxe

Být umělcem je cesta, ne cíl. Každý portrét, který nakreslíte, je milníkem na vaší umělecké cestě. Každá nová tvář, kterou nakreslíte, vás naučí více o stínování, proporcích a o tom, jak zachytit emoce. Berte každou skicu jako příležitost ke zlepšení a zdokonalení se.

Vždy mějte na paměti, že i ti největší umělci začínali jako začátečníci. Tajemství, jak se stát mistrem, spočívá v tom, že musíte neustále cvičit, nikdy se nevzdávat a milovat to, co děláte. Pokračujte ve skicování, učte se a sdílejte svá umělecká díla.

Každý portrét tužkou je lekce

Každý dokončený portrét tužkou je sám o sobě lekcí. Přemýšlejte o tom, co se povedlo a co mohlo být lepší. Co pro vás bylo obtížné? Co jste nečekali? Využijte tyto lekce při další kresbě. Na umění je úžasné, že se stále učíte a vždy vás to naplňuje.

Posouvání vlastních hranic kreslením různých námětů

Nezůstávejte jen u toho, co znáte. Posuňte portréty tužkou a své hranice tím, že budete kreslit různé předměty - lidi různého věku, z různých kultur a s různými výrazy. Každý nový objekt vám pomůže naučit se více o tvarech, světle a textuře. Tato rozmanitost nejen zlepší vaše schopnosti, ale také prohloubí vaše porozumění lidské tváři a mnoha příběhům, které může vyprávět.

Pokud vás článek zaujal, máme pro vás ještě jeden tip, kde najdete další informace: 
Malovaný Portrét Tužkou podle Fotografie na míru

Číst článek
Kolik stojí ručně malované obrazy z fotky?
Kolik stojí ručně malované obrazy z fotky?

Cena malovaného obrazu z fotografie

Cena malovaného obrazu z fotografie se může značně lišit v závislosti na několika faktorech, jako je velikost, složitost, použitý materiál a zkušenosti umělce.

Velikost: Čím větší je obraz, tím více času a materiálu bude umělec potřebovat, což se odrazí v ceně.

Složitost: Obrazy s mnoha detaily, jako jsou portréty nebo krajiny, budou vyžadovat více času a úsilí, což povede k vyšší ceně.

Použitý materiál: Obrazy malované na plátně jsou obecně dražší než ty malované na papíře nebo dřevě.

Zkušenosti umělce: Zkušenější umělci si za svou práci obvykle účtují více než začínající umělci. Obecně platí, že malovaný obraz z fotografie o velikosti A4 může stát od 1 000 do 5 000 Kč, zatímco větší obrazy o velikosti A3 nebo A2 mohou stát od 5 000 do 15 000 Kč. Portréty a složitější obrazy mohou stát ještě více.

Faktory ovlivňující cenu

Cena malovaného obrazu z fotografie se může lišit v závislosti na několika faktorech:

Velikost obrazu: Čím větší obraz, tím více času a materiálu bude umělec potřebovat, což se odrazí v ceně.

Složitost obrazu: Obrazy s velkým množstvím detailů nebo složitými prvky budou vyžadovat více práce a dovedností, což povede k vyšší ceně.

Typ malby: Různé typy malby, jako je olej, akryl nebo akvarel, mají různé náklady na materiály a čas potřebný k vytvoření.

Umělec: Zkušenost a reputace umělce mohou ovlivnit cenu obrazu. Známější umělci s prokázanými schopnostmi obvykle účtují vyšší ceny.

Rám: Pokud si přejete, aby byl obraz zarámovaný, může to přidat další náklady v závislosti na typu a kvalitě rámu.

3 nejdůležitější faktory se zásadním vlivem na cenu

1. Velikost a složitost ručně malovaného obrazu z fotky

Velikost a složitost obrazu hrají významnou roli v jeho ceně. Čím větší obraz, tím více času a materiálu bude umělec potřebovat, což se promítne do vyšší ceny. Podobně složitější obrazy s mnoha detaily a jemnými přechody barev budou vyžadovat více práce a dovedností, což se také odrazí v ceně.

2. Použité materiály a techniky

Při tvorbě malovaných obrazů z fotografií se používá velmi kvalitní materiál. Přece jenom jde o trvanlivost uměleckého díla v čase.

Plátna: Používají se plátna z čisté bavlny, která jsou napnutá na dřevěné rámy. Bavlna poskytuje hladký a rovnoměrný povrch pro malování, zatímco dřevěný rám zajišťuje pevnost a stabilitu.

Barvy: Používají se profesionální akrylové barvy, které jsou známé svou sytostí, trvanlivostí a odolností proti vyblednutí. Akrylové barvy rychle schnou, což umožňuje umělcům pracovat efektivně a vytvářet detailní a realistické obrazy.

Štětce: Používá se široká škála štětců různých velikostí a tvarů, aby se dosáhlo různých efektů. Štětce jsou vyrobeny z vysoce kvalitních přírodních nebo syntetických vláken, která zajišťují hladké a rovnoměrné nanášení barvy.

Techniky: Umělci používají různé techniky malby, aby vytvořili jedinečné a poutavé obrazy. Mezi tyto techniky patří:

 • Realismus: Umělci se specializují na vytváření realistických obrazů, které zachycují jemné detaily a výrazy na fotografiích.
 • Impresionismus: Tato technika se zaměřuje na zachycení dojmu a atmosféry fotografie pomocí volných tahů štětcem a živých barev.
 • Abstrakce: Umělci mohou také vytvořit abstraktní obrazy inspirované fotografiemi, které zachycují podstatu subjektu spíše než jeho přesné detaily.

Inspiraci můžete najít na MůjPortrét.cz v Portrétech podle fotky.

Malířská paleta

3. Zkušenost a reputace umělce

Zkušenost a reputace umělce hrají zásadní roli v ceně malovaného obrazu z fotografie. Zkušení umělci s prokázanými schopnostmi a pozitivními recenzemi si obvykle účtují vyšší ceny než začínající umělci. Při posuzování zkušeností umělce zvažte následující faktory:

* Počet let, po které se malování věnuje

* Počet dokončených malovaných portrétů

* Úroveň vzdělání a výcviku

* Účast na výstavách a soutěžích

* Recenze a doporučení od předchozích klientů

Reputace umělce je stejně důležitá jako jeho zkušenosti. Hledejte umělce, kteří mají pozitivní recenze a doporučení od spokojených klientů. To vám poskytne jistotu, že dostanete kvalitní malovaný obraz, který splní vaše očekávání. Podívejte se například na MůjPortrét.cz, kde vám poradí.

Tipy pro získání cenově výhodného obrazu

Pokud máte omezený rozpočet, ale přesto toužíte po ručně malovaném obraze z fotky, existuje několik tipů, jak získat cenově výhodný obraz:

1. Vyberte si menší velikost: Čím větší obraz, tím vyšší cena. Zvažte výběr menší velikosti, která bude stále působivá, ale cenově dostupnější.

2. Zvolte jednodušší styl: Realistické portréty a složité scény vyžadují více času a úsilí, což se odráží v ceně. Zvolte jednodušší styl, jako je impresionismus nebo abstrakce, abyste ušetřili peníze.

3. Vyberte si méně detailů: Obrazy s menším množstvím detailů jsou rychlejší na malování a tudíž levnější. Zvažte obraz s menším počtem postav nebo jednodušším pozadím.

4. Vyberte si začínajícího umělce: Začínající umělci často nabízejí nižší ceny, protože si teprve budují své portfolio. Zvažte spolupráci s novým talentem, abyste získali cenově výhodný obraz.

5. Hledejte slevy a akce: Někteří umělci nabízejí slevy za hromadné objednávky nebo pro nové zákazníky. Sledujte webové stránky umělců a sociální média, abyste našli případné akce.

6. Zvažte nákup tisku: Pokud je váš rozpočet opravdu omezený, zvažte nákup tisku ručně malovaného obrazu. Tisk bude levnější než originál, ale přesto vám poskytne krásné umělecké dílo.

7. Vyjednávejte s umělcem: Nebojte se vyjednávat s umělcem o ceně. Buďte zdvořilí a respektujte jejich čas a úsilí, ale také dejte jasně najevo svůj rozpočet. Umělci mohou být někdy ochotni snížit cenu, aby získali zakázku.

8. Zvažte spolupráci s více umělci: Pokud potřebujete větší obraz, zvažte spolupráci s více umělci. Každý umělec může namalovat část obrazu, což může snížit celkové náklady.

9. Buďte trpěliví: Nalezení cenově výhodného obrazu může nějakou dobu trvat. Buďte trpěliví a prozkoumejte různé možnosti, než se rozhodnete.

Mohlo by vás také zajímat: 7 nejčastějších otázek k ručně malovaným portrétům z fotografií

Číst článek
Nahoru
29 položek celkem